Resultaten klantervaringen-onderzoek 2019

Altijd dichtbij & nooit meer naar huis

Afgelopen april is er een klant ervaringen onderzoek verstuurd onder ruim 1300 ouders die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang van ons afnemen. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van het onderzoek om hun mening over onze opvang te delen en wij zijn zeer blij met alle reacties.

Inmiddels zijn de gegevens geanalyseerd en intern verder besproken. De infographic onder dit bericht laat een aantal belangrijke resultaten uit het onderzoek zien. Mocht je vragen hebben over dit onderzoek of de resultaten, dan kan je deze mailen naar martine.afman@kids2b.nl (marketeer van Kids2b).

Mooie uitkomsten

Wij zijn zeer blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het is fantastisch om te zien hoe onze speerpunten al gezien worden door de ouders. Naast de zichtbaarheid van ons beleid, waren de verhalen over kinderen die niet mee naar huis willen en ouders die daarom eerst weer naar huis gaan geweldig om te lezen.

Klantervaringen-onderzoek in de toekomst

Het klanttevredenheidsonderzoek van dit jaar bracht ons inzichten waar wij de komende tijd aan zullen blijven werken. Om onszelf daarbij scherp te houden en om erachter te komen hoe ouders over onze kinderopvang blijven denken zullen wij dit onderzoek de komende jaren herhalen en uitbreiden. Maar ook op dagelijkse basis zullen wij de mening van onze ouders blijven monitoren door in gesprek te gaan met hen op de locaties zelf. De mening van iedere ouder is belangrijk en samen blijven we werken aan leuke en professionele kinderopvang.

 

Klant ervaringen onderzoek Kids2b 2019