Auteur Archief

Peuters zijn talenwonders

Kinderen zijn echte talenwonders. De eerste jaren ontwikkelt hun taal zich razendsnel. Het is belangrijk dat kinderen veel taal horen: samen praten, spelen en liedjes zingen. Voor sommige peuters met een taalachterstand (en ook andere kinderen) is het belangrijk dat extra aandacht aan taal wordt besteed. Het landelijk programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voorziet hierin. Kids2b-medewerkers worden regelmatig getraind in de VVE-methodiek omdat het een belangrijk onderdeel is van het vakmanschap in de kinderopvang.

In november konden 17 pedagogisch medewerkers van Kids2b hun opleiding afronden met hun VVE-diploma.

Centrale Ouderraad

Bastiaan Busz, voorzitter COR Kids2b

De Centrale Ouderraad is blij met  de groei van het aantal actieve leden. Ondanks de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de COR hebben we de ambitie om de COR nog verder uit te breiden.

In de zomer van dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het Schathuis. De speerpunten die Kids2b voert worden hier goed zichtbaar en we zijn als COR enthousiast over dit beleid van Kids2b.

We hebben in 2019 goede uitleg gehad over de financiële huishouding van Kids2b. De kostenverhogingen zitten hoofdzakelijk in salarissen en wet-en regelgeving waardoor de COR heeft ingestemd met de nieuwe oudertarieven voor 2020. De verhoging van Kids2b is 3,2 %. Uit een landelijke peiling blijkt een gemiddelde verhoging van 3,6%.

Personeelsdag

Medewerkers van Kids2b zijn actief en vaak ook sportief. Dit is merkbaar tijdens onze gemoedelijke en ontspannen personeelsdag op zaterdag 12 oktober. Om de locaties alle dagen open te houden kiezen we voor een zaterdag en ruim 100 medewerkers zijn aanwezig. Het gras van de Pitch en Putt lijdt nogal onder de beginnende golfers maar de stoere klimmers daarentegen hangen snel bovenin de klimwand. De middag brengen we door op de Groningse stadsgrachten en zo’n dag hoor je af te sluiten in de Groningse horeca. Pé Daalemmer krijgt de groep zonder problemen aan het zingen. Medewerkers genieten van elkaars gezelschap en de mooie dag.

Digitaal kindvolgsysteem

Ouders zijn graag goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Om deze ontwikkelingen nog beter te kunnen volgen investeert Kids2b in een nieuw digitaal kindvolg-systeem waarin informatie over de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt bijgehouden.
Deze informatie kan gedeeld worden tijdens de oudergesprekken waardoor ouders ook op deze wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind in de opvang. Deze nieuwe werkwijze start bij de dagopvang en wordt volgend jaar uitgebreid naar de Peuteropvang.

Het kind-volgsysteem sluit ook goed aan bij de werkwijze van een groot aantal scholen. Dit is een voordeel voor de doorgaande lijn en de onderlinge samenwerking. De warme overdracht naar school zal daarnaast gewoon blijven bestaan.

Uiteraard houdt Kids2b zich aan de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Nieuwe locaties

 

De verhuizing naar de bouwkundig versterkte gebouwen gaat gestaag door. In Woldendorp, Eenrum, Zuidwolde en Stedum kunnen de kinderen, na feestelijke openingen, hun plek vinden in de nieuwe kindcentra. Na een periode van soms meerdere verhuizingen is het fijn voor de kinderen en medewerkers om te kunnen aarden in de prachtige nieuwe gebouwen. Licht en veel buitenruimte is overal aanwezig.