Bestuur

Stichting kinderopvang Kids2b is een maatschappelijke organisatie. Ze streeft naar een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Wettelijke vastgestelde kwaliteitseisen vormen een logisch vertrekpunt. Onderscheidend willen we zijn in innovatieve dienstverlening gericht op de 3 pedagogische speerpunten. Waarbij we extra aandacht besteden aan kinderen die meer zorg en aandacht verdienen.

Bestuur
Kids2b wordt bestuurd door directeur/bestuurder Lenie van der Werf.

Toezicht
De directie bestuurt de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De governancecode wordt gebruikt door de RvT als leidraad.

 

De Raad van Toezicht

De heer P.M.J. de Goede, voorzitter, in het dagelijks leven werkzaam als advocaat. De heer De Goede is lid en voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 augustus 2013.

De heer R.J. Renken, in het dagelijks leven werkzaam als business controller. De heer Renken is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 november 2011.

Mevrouw J.I. Westera, in het dagelijks leven werkzaam als regiomanager bij Het Kopland. Mevrouw Westera is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2015.

 

Jewan de Goede

Kids2b is een mooie organisatie waarin het kind centraal staat. Als vader van drie jonge kinderen vind ik het belangrijk mij in te zetten voor goede voorzieningen in de kinderopvang én in de regio. Het is een uitdaging de operationele, financiële, en strategische mogelijkheden in beeld te hebben en kansen te benutten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat bestuursrecht, en daarnaast actief in enkele Raden van Toezicht, bezwaarschriften- en klachtencommissies.

 

Tineke Westera

Mijn naam is Tineke Westera. Ik heb mijn jeugd in Twente doorgebracht, maar woon en werk sinds 1983 in Groningen. Mijn achtergrond is een universitaire studie Algemene theoretische, wijsgerige Pedagogiek. Een zeer boeiende studie, omdat pedagogische wetenschappen gaan over de ontwikkeling van (jonge) mensen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Regiomanager voor Stichting Het Kopland. Dit is een organisatie die zich bezig houdt met de maatschappelijke opvang van kinderen, jongeren en volwassen die dak- of thuisloos zijn, of slachtoffer zijn van huislijk geweld. We werken sinds de samenvoeging met collega organisatie Zienn volledig noordelijk. Mijn portefeuille is echter vooral gericht op Groningen stad en ommeland. Daarnaast mag ik me bezighouden met innovatie van dienstverlening.

De reden waarom ik mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht met zoveel plezier invulling geef, is dat ik dus zowel pedagogisch als bestuurlijk geïnteresseerd ben in de ‘klanten’ én organisatie van Kids2b. Vanuit mijn brede ervaring wil ik graag sparringpartner zijn voor de Directeur Bestuurder. Daarnaast biedt mijn specifieke portefeuille me de kans om ook bezig te mogen zijn met personeelsmanagement en HRM. En dat gaat opnieuw over mensen. Zo is de cirkel rond. Ik hoop mijn lidmaatschap nog lang te mogen vervullen.