Bestuur

Stichting kinderopvang Kids2b is een maatschappelijke organisatie. Ze streeft naar een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Wettelijke vastgestelde kwaliteitseisen vormen een logisch vertrekpunt. Onderscheidend willen we zijn in innovatieve dienstverlening gericht op de 3 pedagogische speerpunten. Waarbij we extra aandacht besteden aan kinderen die meer zorg en aandacht verdienen.

Bestuur
Kids2b wordt bestuurd door directeur/bestuurder Lenie van der Werf.

Toezicht
De directie bestuurt de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De governancecode wordt gebruikt door de RvT als leidraad.

Per 1 mei 2018 ontstaat door het vertrek van een van de leden een interessante vacature voor de portefeuille ondernemerschap en strategie. Vacature lid Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht

De heer P.M.J. de Goede, voorzitter, in het dagelijks leven werkzaam als advocaat. De heer De Goede is lid en voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 augustus 2013.

De heer J.D. Gardenier, lid, in het dagelijks leven werkzaam als directeur-onderzoeker bij onderzoeksbureau CAB. De heer Gardenier is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 maart 2011.

De heer R.J. Renken, in het dagelijks leven werkzaam als business controller. De heer Renken is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 november 2011.

Mevrouw J.I. Westera, in het dagelijks leven werkzaam als regiomanager bij Het Kopland. Mevrouw Westera is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2015.