Bestuur

Stichting kinderopvang Kids2b is een maatschappelijke organisatie. Ze streeft naar een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Wettelijke vastgestelde kwaliteitseisen vormen een logisch vertrekpunt. Onderscheidend willen we zijn in innovatieve dienstverlening gericht op de 3 pedagogische speerpunten. Waarbij we extra aandacht besteden aan kinderen die meer zorg en aandacht verdienen.

Bestuur
Kids2b wordt bestuurd door directeur/bestuurder Lenie van der Werf.

Toezicht
De directie bestuurt de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De governancecode wordt gebruikt door de RvT als leidraad.

 

De Raad van Toezicht

De heer P.M.J. de Goede, voorzitter, in het dagelijks leven werkzaam als advocaat. De heer De Goede is lid en voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 augustus 2013.

Mevrouw J.I. Westera, in het dagelijks leven werkzaam als regiomanager bij Het Kopland. Mevrouw Westera is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2015.

Mevrouw M. Langen, in het dagelijkse leven directeur van een Jenaplan(basis)school te Wolvega. Mevrouw Langen is lid van de Raad van Toezicht sinds mei 2018.

Mevrouw J. Arends, is opgeleid als financial controller en dagelijks werkzaam als zelfstandige op dat gebied. Mevrouw Arends is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 september 2019.

 

Jewan de Goede

Kids2b is een mooie organisatie waarin het kind centraal staat. Als vader van drie jonge kinderen vind ik het belangrijk mij in te zetten voor goede voorzieningen in de kinderopvang én in de regio. Het is een uitdaging de operationele, financiële, en strategische mogelijkheden in beeld te hebben en kansen te benutten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat bestuursrecht, en daarnaast actief in enkele Raden van Toezicht, bezwaarschriften- en klachtencommissies.

 

Tineke Westera

Mijn naam is Tineke Westera. Ik heb mijn jeugd in Twente doorgebracht, maar woon en werk sinds 1983 in Groningen. Mijn achtergrond is een universitaire studie Algemene theoretische, wijsgerige Pedagogiek. Een zeer boeiende studie, omdat pedagogische wetenschappen gaan over de ontwikkeling van (jonge) mensen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Regiomanager voor Stichting Het Kopland. Dit is een organisatie die zich bezig houdt met de maatschappelijke opvang van kinderen, jongeren en volwassen die dak- of thuisloos zijn, of slachtoffer zijn van huislijk geweld. We werken sinds de samenvoeging met collega organisatie Zienn volledig noordelijk. Mijn portefeuille is echter vooral gericht op Groningen stad en ommeland. Daarnaast mag ik me bezighouden met innovatie van dienstverlening.

De reden waarom ik mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht met zoveel plezier invulling geef, is dat ik dus zowel pedagogisch als bestuurlijk geïnteresseerd ben in de ‘klanten’ én organisatie van Kids2b. Vanuit mijn brede ervaring wil ik graag sparringpartner zijn voor de Directeur Bestuurder. Daarnaast biedt mijn specifieke portefeuille me de kans om ook bezig te mogen zijn met personeelsmanagement en HRM. En dat gaat opnieuw over mensen. Zo is de cirkel rond. Ik hoop mijn lidmaatschap nog lang te mogen vervullen.

 

Margreet Langen

Mijn hele werkende leven heb ik een rol mogen spelen in en bij mogen dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Gestart als groeps-/gymnastiekleerkracht, vervolgens jonge mensen op mogen leiden die ook hun bijdrage wilden leveren aan de ontwikkeling van kinderen en op dit moment directeur van een mooie Jenaplan(basis)school te Wolvega.

Wat is er nu mooier om betrokken te mogen zijn, bij de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen specifieke aandacht en aanpak nodig. Zo ben je samen in staat om alles uit het kind te halen en komt ieder kind optimaal tot bloei.

Bij Kids2b staat het kind centraal. Dit geldt ook voor mijn dagelijkse werk. De missie van Kids2b, een veilige, betrouwbare en goede kinderopvang realiseren komt overeen met die van mijn basisscholen. Dit is een van de redenen waarom ik graag een bijdrage als lid van Raad van Toezicht wil leveren. Ik zie het als een uitdaging om als een van de sparringpartners van de Directeur Bestuurder op te treden. Hierin kan ik mijn ruime ervaring vanuit het basisonderwijs goed als ondersteuning gebruiken. Aangezien het onderwijs, net als de kinderopvang, altijd in ontwikkeling blijft, kan ik een goede bijdrage leveren aan mijn portefeuilles; ondernemerschap en strategisch beleid.

Als afsluiting spreek ik mijn ambitie voor de toekomst uit, om als lid van en samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, ter ondersteuning van de Directeur Bestuurder, bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie en daarmee ook indirect aan de ontwikkeling van alle kinderen die betrokken zijn bij Kids2b.

 

Tineke Arends

Mijn naam is Tineke Arends. Ik ben geboren en opgegroeid in Witten (bij Assen) en sinds tien jaren weer teruggekeerd naar deze plek. In de tussenliggende periode heb ik op verschillende plaatsen gewoond, waaronder een aantal jaren in Denemarken. In dat land heb ik kennis gemaakt met de kinderopvang, die ik in kan brengen bij Kids2b. Maar mijn belangrijkste bijdrage in de Raad van Toezicht van Kids2b, ligt op financieel gebied.

Ik ben als financial controller opgeleid en in het dagelijkse leven voer ik als zelfstandige opdrachten uit op dat gebied. Als controller, als (team)manager of een combinatie van beide. Het mooiste van mijn vakgebied is het inzichtelijk maken van de financiële positie van een organisatie, zodat op basis daarvan de juiste besluiten genomen kunnen worden. In mijn opdrachten adviseer ik daarover. Bij Kids2b ligt mijn rol voornamelijk op het adviseren van de RvT (en directie) over de financiële voortgang en vraagstukken, zodat de juiste besluiten genomen kunnen worden. Daarbij staat uiteraard de ontwikkeling van de organisatie èn de ontwikkeling van de kinderen centraal.