Buitenschoolse opvang Appingedam

BSO Appingedam (Olingertil)

gemeente appingedam  foto's bso olingBSO de Olingertil is gevestigd in het Kindcentrum Olingertil, waar naast onze BSO ook OBS Jan Ligthart, CBS de Citer en peuterspeelzaal "de Wieke" zijn gevestigd.

De BSO-ruimte is gezellig ingericht met allerlei verschillende spel- en creatieve materialen passend bij de verschillende leeftijden van de kinderen. Daarnaast is er een aparte “TOP-kamer” speciaal voor de oudste kinderen van de BSO. Ook maken we gebruik van de gymzaal en de centrale ontmoetingshal met keuken, waar de BSO-ruimte direct aan grenst. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het atelier waar de kinderen de meest prachtige kunstwerken maken.

Buitenspelen doen we op de aangrenzende buitenspeelruimte. Deze is op een natuurlijke en uitdagende manier ingericht. De kinderen kunnen zich hier lekker uitleven op de verschillende speeltoestellen, rennen, voetballen enz!

Op de BSO werken we met een activiteitenaanbod in de vorm van een activiteitenladder. Hieraan zijn allerlei activiteiten gekoppeld in een bepaald thema. De kinderen worden nauw betrokken bij het bedenken van de thema’s en de daarbij behorende activiteiten. Voor iedere dag van de week staat er een vrijblijvende  activiteit gepland. BSO  is vrije tijd voor kinderen en de kinderen kunnen deze naar eigen wens invullen!

Ons team van enthousiaste, ervaren, professionele pedagogisch medewerkers staan voor de kinderen klaar om hen een uitdagend en vooral heel leuk activiteitenaanbod te bieden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de passies en talenten van kinderen!

Kom gerust eens langs na schooltijd. Uw zoon/dochter mag altijd een keer vrijblijvend meespelen om te kijken of hij/zij het leuk vindt!

Openingstijden

Onze BSO is open op maandag tot en met vrijdag aansluiten op de schooltijden tot 18.00 uur. Tijdens de schoolvakanties van 7.00 tot 18.00 uur. En als u voorschoolse opvang nodig heeft dan kan dat ook, dit bieden wij op onze locatie Opwierde. Wij zorgen dan dat uw kind op tijd op school is.

Aanmelden BSO

Olingermeeden 6 | 9903 ET Appingedam | 0596 - 820903 | 
leidinggevende: Valerie Lubberts(mailto:valerie.lubberts@kids2b.nl)
Landelijk register kinderopvang

BSO Appingedam (OPwierde)

gemeente appingedam foto BSO opwierdeIn de wijk Opwierde, in het kindcentrum Opwierde, vind je dagopvang en buitenschoolse opvang Opwierde, samen met de peuterspeelzaal Pinkeltje, OBS De Vuurvlinder en CBS De Triangel.

Onze BSO is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De BSO ruimte is gezellig ingericht met allerlei verschillende spel- en creatieve materialen passend bij de leeftijden van de kinderen. Daarnaast is er in het gebouw een atelier, grote keuken en gymzalen waar de BSO ook gebruik van maakt.

Buitenspelen doen we in de tuin en op het schoolplein, direct te bereiken vanuit de BSO-ruimte. Hier kunnen de kinderen bijvoorbeeld lekker voetballen, rennen, klimmen en klauteren.

Op de BSO werken we met een activiteitenaanbod in de vorm van een activiteitenladder. Hieraan zijn allerlei activiteiten gekoppeld in een bepaald thema. De kinderen worden nauw betrokken bij het bedenken van de thema’s en de daarbij behorende activiteiten. Voor iedere dag van de week staat er een vrijblijvende  activiteit gepland. BSO  is vrije tijd voor kinderen en de kinderen kunnen deze naar eigen wens invullen!

Ons team van enthousiaste, ervaren pedagogisch medewerkers staat elke dag voor de kinderen klaar om hen een uitdagend en vooral heel leuk activiteitenaanbod te bieden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de passies, interesses en talenten van kinderen!

Kom gerust een langs na schooltijd. Uw zoon/dochter mag altijd een keer vrijblijvend meespelen om te kijken of hij/zij het leuk vindt

Openingstijden

Onze BSO is open op maandag tot en met vrijdag aansluitend aan de schooltijden. In de schoolvakanties en tijdens margedagen kan uw kind de hele dag naar de opvang. Ook voorschoolse opvang nodig? Ook dat kan bij ons!

Aanmelden BSO

Wethouder Olthoflaan 4c | 9902 LB Appingedam | 0596 – 626182 |
leidinggevende: Valerie Lubberts (valerie.lubberts@kids2b.nl)
Landelijk register kinderopvang