De ASWA draagt uitvoering peuteropvang over aan Kids2b

APPINGEDAM – Vooruitlopend op nieuwe wetgeving rondom de peuteropvang per 1 januari 2018 hebben de gemeente Appingedam, de ASWA en stichting Kids2b afspraken gemaakt om peuteropvang in Appingedam te kunnen continueren. Hiervoor tekenden de bestuurders van deze organisaties donderdag 9 februari een overeenkomst.

foto: Gemeente Appingedam

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De gemeente vindt het belangrijk dat ook na deze datum peuteropvang bij beide kindcentra in Appingedam blijft bestaan. Om ouders en organisaties de gelegenheid te geven om zich op de nieuwe harmonisatie wetgeving voor te bereiden, heeft de gemeente besloten om 1 april 2017 als ingangsdatum voor de nieuwe regels te hanteren.

Uitgangspunt daarbij was dat ouders en kinderen die nu gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk van de ASWA en de betrokken medewerkers zo min mogelijk gevolgen ondervinden van de nieuwe wetgeving.

In goed overleg hebben gemeente, de ASWA en Kids2b hierover afspraken gemaakt. Omdat de nieuwe regelgeving over kwaliteit en financiën niet passen bij de grondslag van een gesubsidieerde welzijnsinstelling heeft de ASWA besloten de peuteropvang over te dragen aan Kids2b. De wijze waarop dit gebeurt staat beschreven in de overeenkomst. Deze overeenkomst is donderdag 9 februari op het stadskantoor van de gemeente Appingedam ondertekend.

Met de uitvoering van peuteropvang door Kids2b zal in beide kindcentra de samenwerking met het onderwijs verder inhoud en vorm krijgen. Er wordt verder toegewerkt naar een totaalconcept aanbod opvang en onderwijs van 7 tot 7 zoals dat al door ASWA, Kids2b en de onderwijsorganisaties in gang is gezet.

De ouders en medewerkers zijn ondertussen geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

Op de foto: Ondertekenaars van de overeenkomst Burgemeester Pot en wethouder Usmany, de heer Redeker, mevrouw Walstra en mevrouw Van Bommel (bestuur ASWA) en mevrouw Van der Veen (bestuurder Kids2b)

 

Persbericht- Bibliotheek op school voor vijf Kids2b peuteropvanggroepen

In de gemeente Delfzijl wordt begin volgend jaar op een vijftal peuteropvanggroepen een Bibliotheek op school gerealiseerd. Op dinsdag 29 november ondertekenen Arend Middelveld van Biblionet Groningen en Giena van der Veen van Kids2b de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Brede School Noord aan de Waddenweg 4 in Delfzijl.

Peuteropvang
Met de invoering van de Bibliotheek op school op vijf peuteropvanggroepen in de gemeente Delfzijl werken de bibliotheek en Kids2b voortaan samen op het gebied van taal- en (voor)leesbevordering. De samenwerking betreft de groepen in de Brede School Noord en in de Brede School Tuikwerd in Delfzijl en de groepen in De Woldrakkers in Woldendorp, in De Kronkelaar in Wagenborgen en in de Farmsumerborg in Farmsum. Dankzij een subsidie van de gemeente Delfzijl kunnen de pedagogisch medewerkers en peuters vanaf begin volgend jaar over een ruime en gevarieerde collectie boeken beschikken en daarnaast wordt op alle locaties een gezellige leesplek ingericht. Ook volgen de pedagogisch medewerkers bij Biblionet Groningen een training op het gebied van interactief voorlezen.

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is meer dan alleen een collectie boeken. Vooral de structurele aandacht voor taal- en (voor)leesbevordering dragen bij aan het succes van dit landelijke programma. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels laten zien dat een kwartier per dag voorlezen de woordenschat van een kind vermeerdert met 1.000 woorden per jaar. Daarom is het belangrijk dat jaarlijks alle activiteiten vastgelegd worden in een voorlees- en mediaplan. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de voorschoolse – en de onderwijsinstellingen.

Biblionet Groningen
Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De bibliotheek is voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor de voor- en vroegschoolse instellingen een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van (voor)leesbevordering, mediawijsheid en informatievaardigheden voor kinderen tot 18 jaar.

Kids2B
Kids2b is de organisatie voor kinderopvang en peuteropvang in Noord-Groningen. Naast peuteropvang biedt Kids2b dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Einde persbericht
Groningen, 28 november 2016

KiKa bedankt Kids2b

Het Kids2b symposium dat in het teken stond van ons 25- jarig jubileum hebben we kunnen vieren mede dankzij onze samenwerkingspartners.
We hebben van hen ter ere van dit jubileum donaties ontvangen voor het Kinderkankerfonds KiKa. Donateuren, nogmaals bedankt!
Het ontvangen bedrag van €116,30 hebben wij, zoals aangekondigd, verdubbeld en afgerond naar €250,- Dit bedrag is overgemaakt naar KiKa.
KiKa heeft Kids2b een bedankbrief gestuurd.

Kids2b symposium een succes!

Het symposium op 6 oktober ter gelegenheid van 25 jaar Kids2b is een groot succes geworden.
Wij kijken met veel plezier terug op deze goed bezochte, bijzondere middag en vertrouwen op nog vele mooie jaren voor de toekomst met onze samenwerkingspartners.

Hiermee willen we iedereen nogmaals bedanken die deze middag tot een succes hebben gemaakt.

kids2b-logo-def

Kids2b bestaat 25 jaar!

kids2b-logo-defWat in 1991 met slechts enkele locaties begon als Stichting Kinderopvang Noord Groningen is onder de vlag van Kids2b uitgegroeid tot een professionele organisatie, die dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang biedt in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Eemsmond, Winsum, De Marne, Bedum en Ten Boer. Inmiddels beschikt Kids2b niet alleen over zeer veel expertise op het gebied van opvang, maar ook op het gebied van samenwerking met het onderwijs, jeugdzorg en gemeenten. In enkele gemeenten maakt Kids2b deel uit van Kindcentra.

Het jubileum wordt in de week van 3 t/m 7 oktober uitbundig gevierd met kinderen, ouders, medewerkers en  samenwerkingspartners. Tijdens een symposium op 6 oktober zal dagvoorzitter Engbert Breuker met (oud)medewerkers, bestuurders en samenwerkingspartners terugblikken op de ontwikkeling die Kids2b heeft doorgemaakt. Jeannette de Jong, verbonden aan Kindcentra 2020 en directeur van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard, en Pauline Schreuder, universitair docent Pedagogische Wetenschappen aan de RUG, kijken vooruit naar de toekomst van de kinderopvang in het algemeen en die van Kids2b in het bijzonder.

Deze middag wordt ook het prentenboek ‘Feestvarkentjes’ gepresenteerd, dat speciaal ter ere van de 25e verjaardag is geschreven door Wietske Couperus (pedagoog bij Kids2b) en geïllustreerd door Grietje Willemsma. Alle gezinnen met een kind jonger dan vier jaar krijgen dit boek kado.kinderboerderij

Tevens zijn kunstwerken van BSO-kinderen met als thema ‘Feestvarkentjes’ te bewonderen. De bezoekers van het symposium mogen deze waarderen door een donatie bij de kunstwerken te doen. De opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds KIKA.

De feestweek wordt op 7 oktober spetterend afgesloten met een feest voor alle medewerkers van Kids2b.