Resultaten klantervaringen-onderzoek 2019

Altijd dichtbij & nooit meer naar huis

Afgelopen april is er een klant ervaringen onderzoek verstuurd onder ruim 1300 ouders die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang van ons afnemen. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van het onderzoek om hun mening over onze opvang te delen en wij zijn zeer blij met alle reacties.

Inmiddels zijn de gegevens geanalyseerd en intern verder besproken. De infographic onder dit bericht laat een aantal belangrijke resultaten uit het onderzoek zien. Mocht je vragen hebben over dit onderzoek of de resultaten, dan kan je deze mailen naar martine.afman@kids2b.nl (marketeer van Kids2b).

Mooie uitkomsten

Wij zijn zeer blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het is fantastisch om te zien hoe onze speerpunten al gezien worden door de ouders. Naast de zichtbaarheid van ons beleid, waren de verhalen over kinderen die niet mee naar huis willen en ouders die daarom eerst weer naar huis gaan geweldig om te lezen.

Klantervaringen-onderzoek in de toekomst

Het klanttevredenheidsonderzoek van dit jaar bracht ons inzichten waar wij de komende tijd aan zullen blijven werken. Om onszelf daarbij scherp te houden en om erachter te komen hoe ouders over onze kinderopvang blijven denken zullen wij dit onderzoek de komende jaren herhalen en uitbreiden. Maar ook op dagelijkse basis zullen wij de mening van onze ouders blijven monitoren door in gesprek te gaan met hen op de locaties zelf. De mening van iedere ouder is belangrijk en samen blijven we werken aan leuke en professionele kinderopvang.

 

Klant ervaringen onderzoek Kids2b 2019

Personeelsdag

Medewerkers van Kids2b zijn actief en vaak ook sportief. Dit is merkbaar tijdens onze gemoedelijke en ontspannen personeelsdag op zaterdag 12 oktober. Om de locaties alle dagen open te houden kiezen we voor een zaterdag en ruim 100 medewerkers zijn aanwezig. Het gras van de Pitch en Putt lijdt nogal onder de beginnende golfers maar de stoere klimmers daarentegen hangen snel bovenin de klimwand. De middag brengen we door op de Groningse stadsgrachten en zo’n dag hoor je af te sluiten in de Groningse horeca. Pé Daalemmer krijgt de groep zonder problemen aan het zingen. Medewerkers genieten van elkaars gezelschap en de mooie dag.

Digitaal kindvolgsysteem

Ouders zijn graag goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Om deze ontwikkelingen nog beter te kunnen volgen investeert Kids2b in een nieuw digitaal kindvolg-systeem waarin informatie over de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt bijgehouden.
Deze informatie kan gedeeld worden tijdens de oudergesprekken waardoor ouders ook op deze wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind in de opvang. Deze nieuwe werkwijze start bij de dagopvang en wordt volgend jaar uitgebreid naar de Peuteropvang.

Het kind-volgsysteem sluit ook goed aan bij de werkwijze van een groot aantal scholen. Dit is een voordeel voor de doorgaande lijn en de onderlinge samenwerking. De warme overdracht naar school zal daarnaast gewoon blijven bestaan.

Uiteraard houdt Kids2b zich aan de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Nieuwe locaties

 

De verhuizing naar de bouwkundig versterkte gebouwen gaat gestaag door. In Woldendorp, Eenrum, Zuidwolde en Stedum kunnen de kinderen, na feestelijke openingen, hun plek vinden in de nieuwe kindcentra. Na een periode van soms meerdere verhuizingen is het fijn voor de kinderen en medewerkers om te kunnen aarden in de prachtige nieuwe gebouwen. Licht en veel buitenruimte is overal aanwezig.

Kikkerexpress

(Vlnr: Danielle van Bolhuis, Wietske Couperus en Aleida Kamphuis)

In de eerste week van juni stappen Danielle van Bolhuis, projectmedewerker Tel Mee Met Taal, en Aleida Kamphuis en Wietske Couperus van het pedagogisch team in de ‘Kikkerexpress’ om boeken rond te brengen. Alle groepen van de dagopvang, peuteropvang en BSO Jong krijgen het boek ‘Kikker is Kikker’ van Max Velthuijs. De groepen met oudere BSO-kinderen ontvangen een exemplaar van Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman.