Certificering voorleescoördinatoren Appingedam

Vijf deelnemers van de cursus Voorleescoördinator kregen 22 mei jl. hun certificaten uitgereikt door Wethouder Annelies Usmany van de gemeente Appingedam. De cursus is onderdeel van BoekStart in de Kinderopvang. Met dit programma willen de bibliotheken in de stad en provincie Groningen voorlezen een vaste plek geven in het beleid en dagprogramma van de kinderopvang.

Na een toespraak van wethouder Annalies Usmany en Valerie Lubberts, namens Kids2B, zijn de certificaten tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. Deze nieuwe voorleescoördinatoren werken allemaal als pedagogisch medewerker bij de peuteropvang en kinderopvang van Kids2B in de gemeente Appingedam. Met het certificaat op zak hebben zij een goede basis om ervoor te zorgen dat de kinderopvang een stimulerende leesomgeving wordt waarin kinderen regelmatig worden voorgelezen.

Kansfonds

De training is onderdeel van een traject waarbij het stimuleren van de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat van alle kinderen in de gemeente Appingedam centraal staat. Dit traject wordt gefinancierd met middelen uit het Kansfonds. Dit fonds helpt mensen omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. De door Biblionet Groningen in samenwerking met Bibliotheek Appingedam verzorgde cursus is gefinancierd met middelen uit het Kansfonds.

Het belang van voorlezen Voorlezen is voor baby’s en heel jonge kinderen erg belangrijk. Kinderen die op jonge leeftijd al in aanraking komen met boeken, ontwikkelen een voorsprong waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Voorleescoördinatoren zorgen ervoor dat voorlezen een vast onderdeel wordt in het dagprogramma van de kinderopvang. Ze organiseren activiteiten rondom het voorlezen, weten welke boeken bij de ontwikkelingsfasen van kinderen passen en maken ouders bewust van het belang van voorlezen aan kinderen.

BoekStart Boekenpret in de Kinderopvang is onderdeel van BoekStart. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen en werkt samen met bibliotheken, onderwijs, gemeenten, consultatiebureaus en de kinderopvang om kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Onderzoek toont aan dat kinderen van ouders die meedoen aan BoekStart en hun baby voorlezen hoger scoren op taal. De Bibliotheek biedt ouders daarom een gratis abonnement aan voor hun baby. In alle bibliotheken in de stad en provincie Groningen is een BoekStart-collectie aanwezig met boekjes die speciaal geschikt zijn voor baby’s.

De ASWA draagt uitvoering peuteropvang over aan Kids2b

APPINGEDAM – Vooruitlopend op nieuwe wetgeving rondom de peuteropvang per 1 januari 2018 hebben de gemeente Appingedam, de ASWA en stichting Kids2b afspraken gemaakt om peuteropvang in Appingedam te kunnen continueren. Hiervoor tekenden de bestuurders van deze organisaties donderdag 9 februari een overeenkomst.

foto: Gemeente Appingedam

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De gemeente vindt het belangrijk dat ook na deze datum peuteropvang bij beide kindcentra in Appingedam blijft bestaan. Om ouders en organisaties de gelegenheid te geven om zich op de nieuwe harmonisatie wetgeving voor te bereiden, heeft de gemeente besloten om 1 april 2017 als ingangsdatum voor de nieuwe regels te hanteren.

Uitgangspunt daarbij was dat ouders en kinderen die nu gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk van de ASWA en de betrokken medewerkers zo min mogelijk gevolgen ondervinden van de nieuwe wetgeving.

In goed overleg hebben gemeente, de ASWA en Kids2b hierover afspraken gemaakt. Omdat de nieuwe regelgeving over kwaliteit en financiën niet passen bij de grondslag van een gesubsidieerde welzijnsinstelling heeft de ASWA besloten de peuteropvang over te dragen aan Kids2b. De wijze waarop dit gebeurt staat beschreven in de overeenkomst. Deze overeenkomst is donderdag 9 februari op het stadskantoor van de gemeente Appingedam ondertekend.

Met de uitvoering van peuteropvang door Kids2b zal in beide kindcentra de samenwerking met het onderwijs verder inhoud en vorm krijgen. Er wordt verder toegewerkt naar een totaalconcept aanbod opvang en onderwijs van 7 tot 7 zoals dat al door ASWA, Kids2b en de onderwijsorganisaties in gang is gezet.

De ouders en medewerkers zijn ondertussen geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

Op de foto: Ondertekenaars van de overeenkomst Burgemeester Pot en wethouder Usmany, de heer Redeker, mevrouw Walstra en mevrouw Van Bommel (bestuur ASWA) en mevrouw Van der Veen (bestuurder Kids2b)

 

Persbericht- Bibliotheek op school voor vijf Kids2b peuteropvanggroepen

In de gemeente Delfzijl wordt begin volgend jaar op een vijftal peuteropvanggroepen een Bibliotheek op school gerealiseerd. Op dinsdag 29 november ondertekenen Arend Middelveld van Biblionet Groningen en Giena van der Veen van Kids2b de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Brede School Noord aan de Waddenweg 4 in Delfzijl.

Peuteropvang
Met de invoering van de Bibliotheek op school op vijf peuteropvanggroepen in de gemeente Delfzijl werken de bibliotheek en Kids2b voortaan samen op het gebied van taal- en (voor)leesbevordering. De samenwerking betreft de groepen in de Brede School Noord en in de Brede School Tuikwerd in Delfzijl en de groepen in De Woldrakkers in Woldendorp, in De Kronkelaar in Wagenborgen en in de Farmsumerborg in Farmsum. Dankzij een subsidie van de gemeente Delfzijl kunnen de pedagogisch medewerkers en peuters vanaf begin volgend jaar over een ruime en gevarieerde collectie boeken beschikken en daarnaast wordt op alle locaties een gezellige leesplek ingericht. Ook volgen de pedagogisch medewerkers bij Biblionet Groningen een training op het gebied van interactief voorlezen.

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is meer dan alleen een collectie boeken. Vooral de structurele aandacht voor taal- en (voor)leesbevordering dragen bij aan het succes van dit landelijke programma. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels laten zien dat een kwartier per dag voorlezen de woordenschat van een kind vermeerdert met 1.000 woorden per jaar. Daarom is het belangrijk dat jaarlijks alle activiteiten vastgelegd worden in een voorlees- en mediaplan. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de voorschoolse – en de onderwijsinstellingen.

Biblionet Groningen
Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De bibliotheek is voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor de voor- en vroegschoolse instellingen een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van (voor)leesbevordering, mediawijsheid en informatievaardigheden voor kinderen tot 18 jaar.

Kids2B
Kids2b is de organisatie voor kinderopvang en peuteropvang in Noord-Groningen. Naast peuteropvang biedt Kids2b dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Einde persbericht
Groningen, 28 november 2016

KiKa bedankt Kids2b

Het Kids2b symposium dat in het teken stond van ons 25- jarig jubileum hebben we kunnen vieren mede dankzij onze samenwerkingspartners.
We hebben van hen ter ere van dit jubileum donaties ontvangen voor het Kinderkankerfonds KiKa. Donateuren, nogmaals bedankt!
Het ontvangen bedrag van €116,30 hebben wij, zoals aangekondigd, verdubbeld en afgerond naar €250,- Dit bedrag is overgemaakt naar KiKa.
KiKa heeft Kids2b een bedankbrief gestuurd.

Kids2b symposium een succes!

Het symposium op 6 oktober ter gelegenheid van 25 jaar Kids2b is een groot succes geworden.
Wij kijken met veel plezier terug op deze goed bezochte, bijzondere middag en vertrouwen op nog vele mooie jaren voor de toekomst met onze samenwerkingspartners.

Hiermee willen we iedereen nogmaals bedanken die deze middag tot een succes hebben gemaakt.

kids2b-logo-def