Centrale ouderraad (COR)

Tijdens de vergadering van de Centrale Ouderraad in februari geeft de COR positief advies op het pedagogisch beleid en het veiligheid- en gezondheidsbeleid van Kids2b. Er ligt wat de COR betreft nu een scherper en ambitieus pedagogisch beleid.

De COR vindt het pedagogisch beleid met de 3 speerpunten -voeding, buiten en taal- helder en is benieuwd wanneer bijvoorbeeld het nieuwe voedingsbeleid ingevoerd wordt. Twee leden van de COR zijn uitgenodigd om de personeelsavond over het nieuwe voedingsbeleid bij te wonen zodat de COR er goed bij wordt betrokken.

Oog voor interactie

 

Pedagogisch medewerkers van Kids2b volgen de training Oog voor interactie gericht op interactievaardigheden tussen kinderen en medewerkers. De cursisten zijn positief over de training en geven aan dat ze tijdens de waardevolle training veel kennis opdoen en meer inzicht krijgen in eigen handelen. De training wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat.

“Verfrissend, verhelderend en bewust.

OOG opener!”

Twee nieuwe teamleiders

Saskia Knigge (links) en Merel Robbe (rechts)

Om de contacten met de ouders uit te breiden en de vele veranderingen in de kinderopvang in goede banen te leiden starten dit voorjaar 3 nieuwe teamleiders op de locaties van Kids2b.

Per 1 maart zal Saskia Knigge leidinggeven aan de teams in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Saskia heeft veel ervaring in de kinderopvang en verheugt zich op het werken op deze locaties.

Per 1 april gaat Merel Robbe de teams leiden in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum. Merel was tot 1 april eigenaar van Het Merelhuis in Middelstum dat nu verder gaat onder de vlag van Kids2b.

We verwachten binnenkort de teamleider voor de gemeenten Bedum, Eemsmond en Ten Boer aan u te kunnen voorstellen.

Het Merelhuis in Middelstum gaat verder onder de vlag van Kids2b.

Per 1 april 2018 wordt het Kinderdagverblijf Het Merelhuis in Middelstum onderdeel van de Noord-Groningse Kinderopvangorganisatie Kids2b. Op 29 januari j.l. tekenden beide directeuren de intentieovereenkomst voor de overname.

Het Merelhuis blijft gehuisvest op dezelfde locatie en de kinderen zullen opgevangen worden door de bekende en vertrouwde medewerkers. De eigenaar Merel Robbe en de medewerkers komen in dienst van Kids2b.

Merel Robbe is verheugd over deze stap: “Nu we onderdeel zijn van Kids2b kunnen we beter alle veranderingen in de kinderopvang (o.a. nieuwe wetgeving) doorvoeren en de ouders vanaf 1 april ook BSO aanbieden. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Bovendien blijf ik leidinggeven aan het team van het Merelhuis”. Lenie van der Werf, directeur-bestuurder van Kids2b: “Wij zijn blij met deze stap. De visie van het Merelhuis sluit goed aan bij onze nieuwe pedagogische visie waarin bv. bewuste voeding centraal staat. Nu Het Merelhuis onderdeel wordt van onze organisatie kunnen we onze krachten bundelen en ouders in Middelstum en omgeving goede kinderopvang blijven bieden”.

 

Merel Robbe (links) en Lenie van der Werf (rechts) ondertekenen de intentieovereenkomst.

Centrale Ouderraad (COR)

 

Bastiaan Busz, voorzitter COR Kids2b

De Ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders m.b.t. het beleid van Kids2b is geregeld. Bastiaan Busz, getrouwd met Leonie en vader van zoons Meerten (2jr) en Fester (4md), is voorzitter van de Centrale Ouderraad van Kids2b. Hij heeft een bedrijf in de toelevering van de zeescheepvaart olie-en wind offshore. Bastiaan denkt graag mee over het pedagogische beleid en andere vraagstukken.

Bastiaan Busz aan het woord:

Rol Centrale ouderraad

“De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit en heeft een verzwaard adviesrecht t.a.v. bijvoorbeeld tarieven. Regelmatig praat ik als voorzitter in een open en prettige sfeer met de directeur over bepaalde thema’s en onderwerpen. Stellingen van de eerste vergadering van mij als voorzitter waren: biologisch verantwoord eten of gewoon een broodje pindakaas? Deze stellingen komen voort uit de ideeën die Kids2b heeft over meer bewuste voeding. Ook andere vraagstukken met betrekking tot het pedagogisch beleid komen aan de orde. Ik denk hier graag over mee”.

Lokale ouderraden
“De COR heeft een adviesrol, waarbij van iedere lokale ouderraad (OR) een afgevaardigde zitting neemt in de COR. Als de lokale ouderraden goed vertegenwoordigd en goed georganiseerd zijn, kan en moet de COR een goed platform zijn voor inspiratie, advies en informatie waarmee u als ouder het verschil kunt maken voor Kids2b en daarmee direct voor u en onze kinderen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar corgroup@kids2b.nl.”

“Ik wens u en uw familie een prachtige en liefdevolle kerst en een energierijk 2018.”

Bastiaan Busz
Voorzitter COR Kids2b