Centrale Ouderraad

Bastiaan Busz, voorzitter COR Kids2b

De Centrale Ouderraad is blij met  de groei van het aantal actieve leden. Ondanks de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de COR hebben we de ambitie om de COR nog verder uit te breiden.

In de zomer van dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het Schathuis. De speerpunten die Kids2b voert worden hier goed zichtbaar en we zijn als COR enthousiast over dit beleid van Kids2b.

We hebben in 2019 goede uitleg gehad over de financiële huishouding van Kids2b. De kostenverhogingen zitten hoofdzakelijk in salarissen en wet-en regelgeving waardoor de COR heeft ingestemd met de nieuwe oudertarieven voor 2020. De verhoging van Kids2b is 3,2 %. Uit een landelijke peiling blijkt een gemiddelde verhoging van 3,6%.

Inspirerend werkbezoek van Felix Rottenberg & Magda Heijtel aan Kids2b

Onderdendam, 10 december 2019 – Felix Rottenberg, voorzitter van de brancheorganisatie kinderopvang en oud-partijvoorzitter van de PVDA heeft samen met de directeur van de brancheorganisatie kinderopvang Magda Heijtel vandaag een bezoek gebracht aan Kids2b.

Onder de indruk

Kids2b organiseerde dit werkbezoek om de voorzitter en directeur inzicht te geven in de kansen en ontwikkelingen van het werkgebied van Kids2b, het mooie karakter van de locaties en de aardbevingsaanpak. Na een gesprek op het gemeentehuis in Loppersum bracht het gezelschap een bezoek aan IKC OPwierde voor een gesprek met wethouder Lea van der Tuin en een rondleiding op locatie. Wethouder van der Tuin is postief over de kinderopvang en de wijze waarop in Appingedam wordt samengewerkt in het project Mijn Thuis mijn verhaal waarin de kinderen worden uitgenodigd om over aardbevingen te praten.

Werkbezoek Felix Rottenberg en Magda Heijtel aan Kids2b

Na een bezoek aan het nieuwe kindcentrum in Stedum werd de dag werd afgesloten met een rondetafelgesprek in Onderdendam. Bij dit rondetafelgesprek waren ook meerdere beleidsmedewerkers van de gemeenten en de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Centrale Ouderraad van Kids2b aanwezig.

“Ik heb mij altijd vanuit mijn vorige politieke functies betrokken gevoeld bij het mooie Groninger Ommeland. Ik ben er van onder de indruk wat hier gebeurt en dat Kids2b op haar locaties en in de IKC’s met het onderwijs hoge kwaliteit kan bieden ondanks de lastige omstandigheden waar zij mee te maken hebben.” aldus Felix Rottenberg.

Resultaten klantervaringen-onderzoek 2019

Altijd dichtbij & nooit meer naar huis

Afgelopen april is er een klant ervaringen onderzoek verstuurd onder ruim 1300 ouders die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang van ons afnemen. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van het onderzoek om hun mening over onze opvang te delen en wij zijn zeer blij met alle reacties.

Inmiddels zijn de gegevens geanalyseerd en intern verder besproken. De infographic onder dit bericht laat een aantal belangrijke resultaten uit het onderzoek zien. Mocht je vragen hebben over dit onderzoek of de resultaten, dan kan je deze mailen naar martine.afman@kids2b.nl (marketeer van Kids2b).

Mooie uitkomsten

Wij zijn zeer blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het is fantastisch om te zien hoe onze speerpunten al gezien worden door de ouders. Naast de zichtbaarheid van ons beleid, waren de verhalen over kinderen die niet mee naar huis willen en ouders die daarom eerst weer naar huis gaan geweldig om te lezen.

Klantervaringen-onderzoek in de toekomst

Het klanttevredenheidsonderzoek van dit jaar bracht ons inzichten waar wij de komende tijd aan zullen blijven werken. Om onszelf daarbij scherp te houden en om erachter te komen hoe ouders over onze kinderopvang blijven denken zullen wij dit onderzoek de komende jaren herhalen en uitbreiden. Maar ook op dagelijkse basis zullen wij de mening van onze ouders blijven monitoren door in gesprek te gaan met hen op de locaties zelf. De mening van iedere ouder is belangrijk en samen blijven we werken aan leuke en professionele kinderopvang.

 

Klant ervaringen onderzoek Kids2b 2019

Personeelsdag

Medewerkers van Kids2b zijn actief en vaak ook sportief. Dit is merkbaar tijdens onze gemoedelijke en ontspannen personeelsdag op zaterdag 12 oktober. Om de locaties alle dagen open te houden kiezen we voor een zaterdag en ruim 100 medewerkers zijn aanwezig. Het gras van de Pitch en Putt lijdt nogal onder de beginnende golfers maar de stoere klimmers daarentegen hangen snel bovenin de klimwand. De middag brengen we door op de Groningse stadsgrachten en zo’n dag hoor je af te sluiten in de Groningse horeca. Pé Daalemmer krijgt de groep zonder problemen aan het zingen. Medewerkers genieten van elkaars gezelschap en de mooie dag.

Digitaal kindvolgsysteem

Ouders zijn graag goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Om deze ontwikkelingen nog beter te kunnen volgen investeert Kids2b in een nieuw digitaal kindvolg-systeem waarin informatie over de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt bijgehouden.
Deze informatie kan gedeeld worden tijdens de oudergesprekken waardoor ouders ook op deze wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind in de opvang. Deze nieuwe werkwijze start bij de dagopvang en wordt volgend jaar uitgebreid naar de Peuteropvang.

Het kind-volgsysteem sluit ook goed aan bij de werkwijze van een groot aantal scholen. Dit is een voordeel voor de doorgaande lijn en de onderlinge samenwerking. De warme overdracht naar school zal daarnaast gewoon blijven bestaan.

Uiteraard houdt Kids2b zich aan de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming.