Twee nieuwe teamleiders

Saskia Knigge (links) en Merel Robbe (rechts)

Om de contacten met de ouders uit te breiden en de vele veranderingen in de kinderopvang in goede banen te leiden starten dit voorjaar 3 nieuwe teamleiders op de locaties van Kids2b.

Per 1 maart zal Saskia Knigge leidinggeven aan de teams in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Saskia heeft veel ervaring in de kinderopvang en verheugt zich op het werken op deze locaties.

Per 1 april gaat Merel Robbe de teams leiden in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum. Merel was tot 1 april eigenaar van Het Merelhuis in Middelstum dat nu verder gaat onder de vlag van Kids2b.

We verwachten binnenkort de teamleider voor de gemeenten Bedum, Eemsmond en Ten Boer aan u te kunnen voorstellen.

Het Merelhuis in Middelstum gaat verder onder de vlag van Kids2b.

Per 1 april 2018 wordt het Kinderdagverblijf Het Merelhuis in Middelstum onderdeel van de Noord-Groningse Kinderopvangorganisatie Kids2b. Op 29 januari j.l. tekenden beide directeuren de intentieovereenkomst voor de overname.

Het Merelhuis blijft gehuisvest op dezelfde locatie en de kinderen zullen opgevangen worden door de bekende en vertrouwde medewerkers. De eigenaar Merel Robbe en de medewerkers komen in dienst van Kids2b.

Merel Robbe is verheugd over deze stap: “Nu we onderdeel zijn van Kids2b kunnen we beter alle veranderingen in de kinderopvang (o.a. nieuwe wetgeving) doorvoeren en de ouders vanaf 1 april ook BSO aanbieden. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Bovendien blijf ik leidinggeven aan het team van het Merelhuis”. Lenie van der Werf, directeur-bestuurder van Kids2b: “Wij zijn blij met deze stap. De visie van het Merelhuis sluit goed aan bij onze nieuwe pedagogische visie waarin bv. bewuste voeding centraal staat. Nu Het Merelhuis onderdeel wordt van onze organisatie kunnen we onze krachten bundelen en ouders in Middelstum en omgeving goede kinderopvang blijven bieden”.

 

Merel Robbe (links) en Lenie van der Werf (rechts) ondertekenen de intentieovereenkomst.

Centrale Ouderraad (COR)

 

Bastiaan Busz, voorzitter COR Kids2b

De Ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders m.b.t. het beleid van Kids2b is geregeld. Bastiaan Busz, getrouwd met Leonie en vader van zoons Meerten (2jr) en Fester (4md), is voorzitter van de Centrale Ouderraad van Kids2b. Hij heeft een bedrijf in de toelevering van de zeescheepvaart olie-en wind offshore. Bastiaan denkt graag mee over het pedagogische beleid en andere vraagstukken.

Bastiaan Busz aan het woord:

Rol Centrale ouderraad

“De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit en heeft een verzwaard adviesrecht t.a.v. bijvoorbeeld tarieven. Regelmatig praat ik als voorzitter in een open en prettige sfeer met de directeur over bepaalde thema’s en onderwerpen. Stellingen van de eerste vergadering van mij als voorzitter waren: biologisch verantwoord eten of gewoon een broodje pindakaas? Deze stellingen komen voort uit de ideeën die Kids2b heeft over meer bewuste voeding. Ook andere vraagstukken met betrekking tot het pedagogisch beleid komen aan de orde. Ik denk hier graag over mee”.

Lokale ouderraden
“De COR heeft een adviesrol, waarbij van iedere lokale ouderraad (OR) een afgevaardigde zitting neemt in de COR. Als de lokale ouderraden goed vertegenwoordigd en goed georganiseerd zijn, kan en moet de COR een goed platform zijn voor inspiratie, advies en informatie waarmee u als ouder het verschil kunt maken voor Kids2b en daarmee direct voor u en onze kinderen. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar corgroup@kids2b.nl.”

“Ik wens u en uw familie een prachtige en liefdevolle kerst en een energierijk 2018.”

Bastiaan Busz
Voorzitter COR Kids2b

Personeelsavond Kids2b

Op 12 december zijn bijna alle 150 medewerkers van Kids2b aanwezig tijdens een geslaagde personeelsavond in het Buurhoes in Ten Boer. De directie spreekt haar oprechte waardering uit naar alle medewerkers die dagelijks met zoveel enthousiasme en betrokkenheid de opvang van de kinderen verzorgen. De medewerkers worden ook geïnformeerd over de groei en organisatieaanpassing van Kids2b.

Katja de Weerd over Kids2b: “ Ik werk graag voor Kids2b omdat ik een vrij gevoel heb, mijn eigen ding kan doen en daarin het vertrouwen krijg van m’n leidinggevende.  Werken met kinderen is mijn passie omdat ze zo puur zijn en bijzondere momenten met je delen. Vooral als je zelf ook graag nog een klein meisje wil zijn, is dit super en op en top genieten! ”

Een nieuwe wet voor de kinderopvang

Op 1 januari 2018 treedt de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. In de wet IKK wordt een aantal kwaliteitseisen benoemd voor de kinderopvang. Concreet betekent dit dat in januari:

  1. Het pedagogisch beleidsplan via het ouderportaal beschikbaar is en tevens op de locaties ter inzage liggen. In dit pedagogisch werkplan vindt u de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de 3-uurs regeling en het mentorschap.
  2. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de locaties ter inzage ligt.

In januari 2018 ontvangt u een Kidsnieuws-special  over de nieuwe IKK-wet waarin wij toelichting geven op de wetswijzigingen en de wijze waarop wij dit gaan invullen. Wilt u alvast meer lezen over de IKK? Ga dan naar www.veranderingenkinderopvang.nl. Deze website geeft informatie over de nieuwe wet IKK.