Centrale ouderraad (COR)

Tijdens de vergadering van de Centrale Ouderraad in februari geeft de COR positief advies op het pedagogisch beleid en het veiligheid- en gezondheidsbeleid van Kids2b. Er ligt wat de COR betreft nu een scherper en ambitieus pedagogisch beleid.

De COR vindt het pedagogisch beleid met de 3 speerpunten -voeding, buiten en taal- helder en is benieuwd wanneer bijvoorbeeld het nieuwe voedingsbeleid ingevoerd wordt. Twee leden van de COR zijn uitgenodigd om de personeelsavond over het nieuwe voedingsbeleid bij te wonen zodat de COR er goed bij wordt betrokken.

De COR geeft ook positief advies op het veiligheid-en gezondheidsbeleid. Uiteraard is hierbij ook aandacht voor de eventuele risico’s bij aardbevingen. Een optimale conditie van de gehuurde panden is hierbij een belangrijke voorwaarde.

De COR en de directeur gaan dit voorjaar bij verschillende lokale ouderraden op bezoek. Als eerste staat de ouderraad in Ten Boer in de agenda’s.