Centrale Ouderraad over de vaccinatie-discussie

Laten we onze kinderen wel of niet inenten tegen kinderziekten en wat betekent het als sommige ouders om welke reden dan ook ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten? Wat betekent dit dan voor het gevoel van veiligheid voor alle kinderen? Hoeveel kinderen zijn er eigenlijk niet ingeënt? Het onderwerp wordt op initiatief van de directeur van Kids2b geagendeerd voor de septembervergadering van de COR en samen met de pedagoog voeren we een goede en soms lastige discussie.

Kids2b heeft veiligheid voor de kinderen altijd voorop staan en wil daarnaast ook waar mogelijk respect hebben voor opvattingen van ouders. Kinderopvangorganisaties kunnen niet zelf het beleid bepalen omdat er een wettelijk kader nodig is. N.a.v. de landelijke discussies over vaccinaties lijkt het erop dat er een Kamermeerderheid komt voor wetgeving waarbij ouders verplicht worden om hun kinderen te laten inenten als ze naar een kinderdagverblijf gaan. De ouderraad en de directie zijn, alles afwegend, voorstander van het verplicht laten inenten van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. In de tussenliggende periode zonder wetgeving zullen we ouders zo goed mogelijk informeren. Ouders krijgen antwoord als ze vragen of in hun groep niet-ingeënte kinderen worden opgevangen. Uiteraard worden hierbij geen namen genoemd. Kids2b zal net als voorheen bij de intakegesprekken doorvragen naar de redenen van ouders als ze ervoor kiezen om hun kind niet te laten inenten. Het onderwerp zal op de agenda van de COR blijven staan.

Voor vragen en reacties kunt u hier contact opnemen met de teamleider of met de Centrale Ouderraad.