Centrale Ouderraad

Bastiaan Busz, voorzitter COR Kids2b

De Centrale Ouderraad is blij met  de groei van het aantal actieve leden. Ondanks de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de COR hebben we de ambitie om de COR nog verder uit te breiden.

In de zomer van dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het Schathuis. De speerpunten die Kids2b voert worden hier goed zichtbaar en we zijn als COR enthousiast over dit beleid van Kids2b.

We hebben in 2019 goede uitleg gehad over de financiële huishouding van Kids2b. De kostenverhogingen zitten hoofdzakelijk in salarissen en wet-en regelgeving waardoor de COR heeft ingestemd met de nieuwe oudertarieven voor 2020. De verhoging van Kids2b is 3,2 %. Uit een landelijke peiling blijkt een gemiddelde verhoging van 3,6%.

Over het gebruik van de elektrische bakfietsen spreken we af dat ouders voortaan op het inschrijfformulier akkoord tekenen voor het vervoer van hun kind(eren) in de bakfiets. Deze toestemming wordt nu ook voor het vervoer in de auto gevraagd.

Als voorzitter van de COR was ik ook uitgenodigd voor het werkbezoek van Felix Rottenberg en Magda Heijtel. Ik vond het een heel prettig gesprek waarin  ik ook weer meer inzicht heb gekregen in de waardevolle en soms  ook complexe kinderopvangbranche.

Ik wens u allen fijne feestdagen en een gezond en inspirerend 2020!

Bastiaan Busz