Certificering voorleescoördinatoren Appingedam

Vijf deelnemers van de cursus Voorleescoördinator kregen 22 mei jl. hun certificaten uitgereikt door Wethouder Annelies Usmany van de gemeente Appingedam. De cursus is onderdeel van BoekStart in de Kinderopvang. Met dit programma willen de bibliotheken in de stad en provincie Groningen voorlezen een vaste plek geven in het beleid en dagprogramma van de kinderopvang.

Na een toespraak van wethouder Annalies Usmany en Valerie Lubberts, namens Kids2B, zijn de certificaten tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. Deze nieuwe voorleescoördinatoren werken allemaal als pedagogisch medewerker bij de peuteropvang en kinderopvang van Kids2B in de gemeente Appingedam. Met het certificaat op zak hebben zij een goede basis om ervoor te zorgen dat de kinderopvang een stimulerende leesomgeving wordt waarin kinderen regelmatig worden voorgelezen.

Kansfonds

De training is onderdeel van een traject waarbij het stimuleren van de taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat van alle kinderen in de gemeente Appingedam centraal staat. Dit traject wordt gefinancierd met middelen uit het Kansfonds. Dit fonds helpt mensen omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. De door Biblionet Groningen in samenwerking met Bibliotheek Appingedam verzorgde cursus is gefinancierd met middelen uit het Kansfonds.

Het belang van voorlezen Voorlezen is voor baby’s en heel jonge kinderen erg belangrijk. Kinderen die op jonge leeftijd al in aanraking komen met boeken, ontwikkelen een voorsprong waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Voorleescoördinatoren zorgen ervoor dat voorlezen een vast onderdeel wordt in het dagprogramma van de kinderopvang. Ze organiseren activiteiten rondom het voorlezen, weten welke boeken bij de ontwikkelingsfasen van kinderen passen en maken ouders bewust van het belang van voorlezen aan kinderen.

BoekStart Boekenpret in de Kinderopvang is onderdeel van BoekStart. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen en werkt samen met bibliotheken, onderwijs, gemeenten, consultatiebureaus en de kinderopvang om kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Onderzoek toont aan dat kinderen van ouders die meedoen aan BoekStart en hun baby voorlezen hoger scoren op taal. De Bibliotheek biedt ouders daarom een gratis abonnement aan voor hun baby. In alle bibliotheken in de stad en provincie Groningen is een BoekStart-collectie aanwezig met boekjes die speciaal geschikt zijn voor baby’s.