COR in gesprek over veiligheidsbeleid

Op 21 juni hebben de voorzitter van de Centrale Ouderraad (COR) en directeur-bestuurder een overleg met een in calamiteiten-beheer gespecialiseerd bedrijf in Appingedam. Aanleiding is het geactualiseerd veiligheidsbeleid van Kids2b dat onlangs door de COR is goedgekeurd. In ons gebied hoort daar uiteraard ook bij hoe we in de kinderopvang handelen bij eventuele aardbevingen. De COR heeft het initiatief genomen om hierover samen met een specialist in gesprek te gaan. Voor dit overleg is ook een ouder uit Bedum uitgenodigd die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.

Het is een nuttige avond waarbij we vooral de zaken bespreken die we zelf kunnen beïnvloeden. Kids2b geeft concreet aan dat ze bij aardbevingen o.a.de volgende (preventieve) maatregelen neemt:

  • Na een aardbeving worden de gebouwen gecontroleerd op eventuele beschadigingen/ scheuren. Omdat Kids2b altijd huurder is worden beschadigingen gemeld aan de verhuurder met het verzoek voor spoedig herstel.
  • Voor alle huurcontracten op de nieuwe (versterkings-)locaties laat Kids2b een zorgplicht-artikel voor de verhuurder opnemen m.b.t. de veiligheid van de gebouwen.
  • In de risico-inventarisatie staan bepalingen m.b.t de inrichting van de locaties. Binnenkort zal hier weer een extra interne inspectie op plaatsvinden.
  • Als er sprake is van een ernstige calamiteit of crisis, zal Kids2b ouders via de digitale ouderportal en haar Twitter-account verwijzen naar de website van Kids2b waarop alle communicatie zal plaatsvinden.

We hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn, maar we vinden het van belang ons goed voor te bereiden waar het wel kan.

De Centrale Ouderraad plant voor het najaar een speciale ouderavond over dit onderwerp. Hiervoor zal ook de GGD uitgenodigd worden.

Bastiaan  Busz, Voorzitter Centrale Ouderraad Kids2b