COR neemt een kijkje achter de schermen

 

In 2018 bespreekt de Centrale Ouderraad met de directie en soms samen met de pedagoog en clustermanager verschillende thema’s die voor ouders belangrijk zijn. We voeren een lastige maar goede discussie over het vaccinatiebeleid en ook het nieuwe voedingsbeleid komt uitgebreid aan de orde. Met een gespecialiseerd bedrijf bespreken we hoe de organisatie zich waar mogelijk kan voorbereiden op aardbevingsrisico’s. In het najaar geeft de COR advies op de nieuwe tarieven voor 2019. Omdat de bepaling van tarieven best complex is stelt de directie voor om in het voorjaar 2019 samen met de Centrale ouderraad de begroting van Kids2b door te nemen. Fijn om zo een kijkje achter de schermen te krijgen. In 2019 zal de COR ook samen met de directie bespreken hoe we veilig vervoer van kinderen organiseren nu er nog geen duidelijkheid is over de inzet van de stint.

I.v.m. alle ontwikkelingen zien de COR en directie graag uitbreiding van het aantal leden van de COR. De inbreng van ouders vinden we heel belangrijk.

Ik vind het als COR-lid van belang om mee te denken over de kwaliteit van de opvang van onze kinderen en daarnaast heel interessant om de organisatie beter te leren kennen. Er is ruimte voor inbreng van ouders. Misschien een goed voornemen voor andere ouders om in het nieuwe jaar mee te denken? De tijdsbelasting is niet meer dan 20 uur per jaar.

Ik wens iedereen een heel gezond en mooi 2019!

Bastiaan Busz, Voorzitter COR