Digitaal kindvolgsysteem

Ouders zijn graag goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Om deze ontwikkelingen nog beter te kunnen volgen investeert Kids2b in een nieuw digitaal kindvolg-systeem waarin informatie over de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt bijgehouden.
Deze informatie kan gedeeld worden tijdens de oudergesprekken waardoor ouders ook op deze wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind in de opvang. Deze nieuwe werkwijze start bij de dagopvang en wordt volgend jaar uitgebreid naar de Peuteropvang.

Het kind-volgsysteem sluit ook goed aan bij de werkwijze van een groot aantal scholen. Dit is een voordeel voor de doorgaande lijn en de onderlinge samenwerking. De warme overdracht naar school zal daarnaast gewoon blijven bestaan.

Uiteraard houdt Kids2b zich aan de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming.