Een nieuwe wet voor de kinderopvang

Op 1 januari 2018 treedt de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. In de wet IKK wordt een aantal kwaliteitseisen benoemd voor de kinderopvang. Concreet betekent dit dat in januari:

  1. Het pedagogisch beleidsplan via het ouderportaal beschikbaar is en tevens op de locaties ter inzage liggen. In dit pedagogisch werkplan vindt u de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de 3-uurs regeling en het mentorschap.
  2. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de locaties ter inzage ligt.

In januari 2018 ontvangt u een Kidsnieuws-special  over de nieuwe IKK-wet waarin wij toelichting geven op de wetswijzigingen en de wijze waarop wij dit gaan invullen. Wilt u alvast meer lezen over de IKK? Ga dan naar www.veranderingenkinderopvang.nl. Deze website geeft informatie over de nieuwe wet IKK.