Feestdagen! Leuk, maar voor kinderen toch ook heel spannend!

Help! De tijd van feesten is aangebroken. St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw.

Voor jonge kinderen kan dit, behalve een leuke, ook een spannende en stressvolle tijd zijn.

Wat maakt deze periode nu ‘spannend’ voor kinderen?

 • Heel veel dingen zijn ‘anders dan anders’.
 • Kinderen maken soms iets voor het eerst mee. Voor het eerst met je lampion lopen, in het donker, bij vreemde mensen aanbellen, een liedje moeten zingen.
 • Of ze hebben iets al wel eerder meegemaakt, maar blijven het spannend vinden om Sinterklaas en zijn Pieten te ontmoeten.
 • Kinderen worden overstelpt met informatie van televisie, spanning wordt opgebouwd (de boot van Sinterklaas dreigt te zinken, pakjes verdwijnen enz.).
 • Jonge kinderen hebben moeite met het scheiden van fantasie en werkelijkheid. Wat is waar / niet waar?
 • De stress van ouders wordt door kinderen gevoeld. Ouders zijn zelf soms door alle

drukte prikkelbaarder en hebben minder tijd of aandacht voor kinderen.

Het ene kind is stressgevoeliger dan het andere. Kinderen die er meer last van kunnen hebben zijn, o.a.:

 • Prikkelgevoelige kinderen (ADHD, stoornis in het autistisch spectrum, angstige

kinderen).

 • Kinderen met een ‘moeilijke’ thuissituatie (bijv. scheiding van ouders, ziekte).

Hoe uiten de spanningen zich?

Voorbeelden van hoe stress zichtbaar is bij jonge kinderen: (tijdelijke) terugval in zindelijkheid overdag, bedplassen, angst om gescheiden te worden van ouder(s),  huilen, hoofdpijn, buikpijn, prikkelbaar gedrag, situaties vermijden (niet naar Sinterklaasfeest willen).

Wat kun je als ouder doen om spanningen te voorkomen?

 • Zelf rustig blijven, niet te veel ‘spannende dingen’ inplannen.
 • Dagelijkse structuur zoveel mogelijk handhaven (samen eten, op tijd naar bed).
 • Keuzes maken in waar je je kind wel / niet aan mee laat doen of aan blootstelt

(wel / niet naar Sinterklaasjournaal kijken, wel / niet schoentje opzetten bij alle

supermarkten in de buurt, wel / niet naar elk feest enz.).

 • Duidelijk zijn over wat er gaat gebeuren, uitleg geven
 • Ontspanning inbouwen: boekje lezen, wandelen, badderen enz.

Wat doe je als je kind wel last van angsten krijgt?

 • Angst serieus nemen: er aandacht aan besteden door uitleg te geven, door te

vertellen over eigen angsten en hoe je daarmee omging.

 • Blijf geduldig. Wees duidelijk, feitelijk.
 • Geef het goede voorbeeld (stap op Sinterklaas af en geef die man een hand).
 • Lees boekjes over kinderen/dieren die ook een zelfde situatie meemaken.
 • Gebruik een knuffel/pop en speel een situatie na waarin deze ‘bang’ is.

Bedenk met je kind hoe je de knuffel/pop kan geruststellen/helpen.

Met rust en kalmte gaan het zeker gezellige feestdagen worden!