Gastouder worden

U wilt graag gastouder worden?

Dat kan! U dient hiervoor echter wel te voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang aan een gastouder stelt.

Dit zijn in het kort de volgende:

  • u heeft een kindgerichte opleiding of een geldig diploma van de diplomalijst (deze kunt u navragen bij ons gastouderbureau)
  • u heeft een certificaat EHBO voor kinderen
  • u een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor uzelf en inwonende volwassenen vanaf 18 jaar
  • u heeft een veilige en hygiënische opvangomgeving

Wilt u zich inschrijven als gastouder dan komt één van onze bemiddelingsmedewerkers bij u thuis langs om een aantal zaken met u door te nemen. Zodra blijkt dat u aan alle eisen voldoet kunt u zich laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Onze bemiddelingsmedewerkers kunnen dit administratief voor u afhandelen. Pas als u in dit register staat ingeschreven kunnen vraagouders kinderopvangtoeslag aan vragen voor de opvanguren die zij voor hun kinderen afnemen.

Kids2b adviseert een gastoudervergoeding per kind, per uur van € 5,50 (2019). Echter, indien u, in overleg met uw vraagouder een ander tarief wilt hanteren dan kan dat.  De uitbetaling aan gastouders vind maandelijks achteraf plaats o.b.v. de afgenomen uren. Deze worden door beide partijen via een portal ingevoerd en geaccordeerd.

Kids2b is altijd op zoek naar nieuwe gastouders! Staat u al geregistreerd in het LRK of heeft u belangstelling om te starten en voldoet u aan de minimale opleidingseisen? Bel gerust naar 050-3688000 (optie 1), wij staan u graag te woord. Mailen kan ook via plaatsing@kids2b.nl. Wij zullen u z.s.m. een reactie geven.

Brochure Peutespeelzaal Kids2b