Inspectie

Elke opvanglocatie, al onze gastouders en ook ons gastouderbureau worden jaarlijks getoetst door de GGD op grond van de toetselementen in het omschreven toetsingskader. Na inspectie volgt er een inspectierapport die terug te vinden is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op onze website treft u per locatie de link aan naar dit register.

De onderwijsinspectie toetst ons op de elementen conform voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook dit rapport wordt gepubliceerd