Medezeggenschap

Zowel ouders als Kids2b vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen die de opvang van hun kind(eren) aangaan. Landelijk is dit geregeld in de Wet Kinderopvang die een ouderraad per locatie verplicht stelt. Verder worden bepaalde eisen gesteld aan de samenstelling van de ouderraad en aan het reglement van de ouderraad. De centrale ouderraad bestaat uit afgevaardigden uit de ouderraden van de locaties. De medezeggenschap richt zich in het beginsel op de kwaliteit van de opvang in de breedste zin van het woord.

Centrale Ouderraad (vlnr; Bastiaan Busz, Mariska van Veen en Levijn Blokker)

Voor meer informatie:
Reglement Ouderraad
Reglement Ouderraad GOB
Centrale Ouderraad
Belangenvereniging