Opvang na baanverlies

Wat als u te maken krijgt met baanverlies. Dit kan een aantal gevolgen hebben. Één daarvan is dat het wellicht noodzakelijk is om de opvang van uw kind(eren) stop te zetten. Maar wat als u op korte termijn weer een nieuwe baan vindt. Zou het dan niet fijn zijn dat de opvang (deels) al geregeld is. En dat uw kind niet opnieuw weer hoeft te wennen, maar ook in de periode van het zonder werk zitten op de opvang kan blijven. Uw kind blijft in een voor hem/haar vertrouwde opvangomgeving en u heeft de gelegenheid om te solliciteren en gesprekken te voeren zonder dat u ad hoc opvang voor uw kind hoeft te regelen.

Vandaar dat Kids2b een aangepast aanbod heeft voor ouders/verzorgers die te maken krijgen met baanverlies.

Een ouder/verzorger heeft na baanverlies nog 3 maanden lang recht op kinderopvangtoeslag. Hiermee wordt het grootste deel van de kosten vergoed. Om het voortzetten van de opvang voor ouders financieel voordeliger te maken, immers baanverlies gaat gepaard met inkomensverlies, ontvangt men gedurende deze 3 maanden 15% korting op het bruto uurtarief. Uw netto ouderbijdrage per maand zal hierdoor lager worden.

Concreet ziet ons aanbod na baanverlies er als volgt uit:

  • Ouders/verzorgers krijgen gedurende de 3 maanden dat zij nog recht hebben op kinderopvangtoeslag een korting van 15% op het bruto uurtarief.
  • Het aanbod na baanverlies is niet mogelijk voor gastouderopvang.
  • De opvang kan alleen plaatsvinden op die dagdelen dat het kindaantal het toelaat en dat het geen extra personele inzet kost. Het kan gebeuren dat de opvang door wisselingen in de bezetting hierop aangepast moet worden.
  • Ouder/verzorger kan de opvang stopzetten zonder zich te houden aan een opzegtermijn.
  • Kids2b kan de opvang stopzetten zonder zich te houden aan een opzegtermijn.
  • Zodra de bezetting op een bepaalde dag geen “kind met aanbod na baanverlies” meer toelaat (bv door wijziging of nieuwe opvang andere kinderen), zal ouder een andere dag aangeboden worden (indien mogelijk).
  • Zodra de werksituatie verandert dient ouder dit per direct door te geven aan afdeling plaatsing. De opvang zal dan weer conform normaal tarief voortgezet worden.
  • Dit aanbod stopt automatisch na 3 maanden.

Ouder/verzorger kan er natuurlijk ook voor kiezen om de opvang voor te laten zetten zonder de 15% korting op het uurtarief. Immers men ontvangt nog kinderopvangtoeslag en omdat het inkomen (hoogstwaarschijnlijk) lager wordt kan dit leiden tot een verhoging van de kinderopvangtoeslag. Indien men voor deze optie kiest dan heeft men gewoon recht op voortzetting van de opvang zoals men die voor baanverlies had (of, indien gewenst, een deel hiervan). Met alle rechten en plichten die bij een “regulier opvangcontract” horen.