Over kids2b

IMG_8080Al 25 jaar mogen wij de opvang verzorgen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in Noord Groningen! Dit doen wij vol enthousiasme en passie, elke dag weer! Kids2b biedt dagopvang aan, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en opvang op een peuterspeelzaal. Kortom, wij zijn van alle markten thuis. U vindt ons in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.

Zoals de kinderen die wij opvangen groeien in hun spel en ontwikkeling, zo groeit ook Kids2b als organisatie mee met de ontwikkelingen om ons heen. Maar hierbij verliezen wij nooit de basis uit het oog, namelijk het bieden van goede kinderopvang!

Onze Missie
Wij doen er alles aan om veilige, betrouwbare en goede kinderopvang te realiseren. Opvang waar alle betrokkenen plezier en ontwikkeling ervaren. Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat de kinderen en hun ouders ons geven en zullen dat koesteren met respect voor geloofsovertuiging en etniciteit.

Kernwaarden en Reis
Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen zijn onze kernwaarden die samen met ouders, medewerkers, het management, de medezeggenschapsorganen en Raad van Toezicht zijn geformuleerd. Deze kernwaarden beleven wij, willen wij laten beleven en laten ons hierop aanspreken.

Naast deze kernwaarden heeft Kids2b een pedagogische visie die is vertaald in REIS (pdf).

REIS staat voor Respect voor de autonomie van het kind, de Emotionele ondersteuning, Informatie, Communicatie en Structuur. REIS is gericht op het inhoudelijk werken met de kinderen waarbij de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen verder vorm en inhoud krijgt.