Pedagogisch beleid

Of het nu om baby’s gaat of om (bijna) pubers, Kids2b heeft een duidelijke visie op de omgang met en begeleiding van kinderen. De vier pedagogische doelen, die in de wet Kinderopvang zijn beschreven, zijn ook voor de organisatie leidend. Kids2b biedt:

  • kinderen veiligheid;
  • helpt kinderen bij het verwerven van sociale competenties;
  • stimuleert kinderen bij het verwerven van persoonlijke competenties;
  • zorgt voor een overdracht van normen en waarden, belangrijk in onze maatschappij.

De pedagogisch medewerkers werken aan de doelen door de principes van ons pedagogische beleid REIS te volgen. De letters van REIS staan voor:

Respect voor de autonomie van de kinderen.
Emotionele ondersteuning bieden aan kinderen.
Informatie geven aan kinderen.
Structuur bieden aan kinderen.

Brochure-Reisfolder
Publieksversie visiedocument
Brochure-Reisfolder
Volledige visiedocument
Brochure-Reisfolder

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option.