Persbericht- Bibliotheek op school voor vijf Kids2b peuteropvanggroepen

In de gemeente Delfzijl wordt begin volgend jaar op een vijftal peuteropvanggroepen een Bibliotheek op school gerealiseerd. Op dinsdag 29 november ondertekenen Arend Middelveld van Biblionet Groningen en Giena van der Veen van Kids2b de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Brede School Noord aan de Waddenweg 4 in Delfzijl.

Peuteropvang
Met de invoering van de Bibliotheek op school op vijf peuteropvanggroepen in de gemeente Delfzijl werken de bibliotheek en Kids2b voortaan samen op het gebied van taal- en (voor)leesbevordering. De samenwerking betreft de groepen in de Brede School Noord en in de Brede School Tuikwerd in Delfzijl en de groepen in De Woldrakkers in Woldendorp, in De Kronkelaar in Wagenborgen en in de Farmsumerborg in Farmsum. Dankzij een subsidie van de gemeente Delfzijl kunnen de pedagogisch medewerkers en peuters vanaf begin volgend jaar over een ruime en gevarieerde collectie boeken beschikken en daarnaast wordt op alle locaties een gezellige leesplek ingericht. Ook volgen de pedagogisch medewerkers bij Biblionet Groningen een training op het gebied van interactief voorlezen.

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is meer dan alleen een collectie boeken. Vooral de structurele aandacht voor taal- en (voor)leesbevordering dragen bij aan het succes van dit landelijke programma. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels laten zien dat een kwartier per dag voorlezen de woordenschat van een kind vermeerdert met 1.000 woorden per jaar. Daarom is het belangrijk dat jaarlijks alle activiteiten vastgelegd worden in een voorlees- en mediaplan. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de voorschoolse – en de onderwijsinstellingen.

Biblionet Groningen
Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De bibliotheek is voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor de voor- en vroegschoolse instellingen een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van (voor)leesbevordering, mediawijsheid en informatievaardigheden voor kinderen tot 18 jaar.

Kids2B
Kids2b is de organisatie voor kinderopvang en peuteropvang in Noord-Groningen. Naast peuteropvang biedt Kids2b dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Einde persbericht
Groningen, 28 november 2016