Peuteropvang

Ontdek, leer, speel & geniet

Uw peuter komt in een nieuwe wereld. Toch voelen kinderen zich al snel thuis. Kinderen leren vooral van elkaar. Het spelmateriaal dat wordt gebruikt, sluit aan bij de ervaringswereld van de kinderen. Het speelgoed spreekt aan en doet direct een beroep op de ontwikkeling en fantasie van uw kind. Kortom, er wordt een uitdagende en stimulerende omgeving aangeboden.

De opzet van de peuteropvang is om de kinderen binnen een structuur zoveel mogelijk hun eigen gang te laten gaan. Spelenderwijs leren ze zich in een andere omgeving prettig te voelen en om te gaan met leeftijdsgenootjes.

Medewerkers worden geschoold in programma’s voor de voor- en vroegschoolse educatie. Zo kan Kids2b uw kind het allerbeste bieden. Dat onze pedagogisch medewerkers dagelijks doelbewust handelen, de ontwikkeling van alle kinderen goed  volgen en (extra) stimuleren, dat is fijn voor u als ouder om te weten. De kinderen merken hier helemaal niets van. Voor hen draait het om plezier.
Onze peuterspeelzalen hebben allemaal een goed contact met basisscholen. Om de samenwerking te stimuleren wordt er ook op de peuteropvang, net als op de basisscholen gewerkt met stimuleringsprogramma’s zoals Piramide of Startblokken.

Voor de beste indruk nodigen wij u en uw kind graag uit om eens een kijkje te komen nemen op één van onze peuteropvangen. U ervaart dan zelf hoe het er op de groep aan toe gaat en hoeveel plezier de peuters hebben!

Graag tot ziens op één van onze peuteropvang locaties!

Brochure Peuteropvang Kids2b