Samenwerking Onderwijs

Kids2b werkt intensief samen met de onderwijsorganisaties in het werkgebied. Met de stichting Marenland voor primair openbaar onderwijs en Stichting Noordkwartier voor christelijk primair onderwijs heeft Kids2b een samenwerkingsrelatie vastgelegd in een samenwerkingsdocument.

Met de onderwijsorganisaties Stichting Lauwers & Eems voor openbaar primair onderwijs en Vereniging voor christelijk primair onderwijs, wordt in samenspraak met de gemeenten Winsum en De Marne kindcentra ontwikkeld. De eerste ontwikkeling betreft hier het kindcentrum in Baflo/Rasquert en het kindcentrum in Eenrum waarvan de verwachting is dat in 2016 de contouren zichtbaar zullen zijn.

De samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Loppersum, Bedum, Ten Boer en Winsum

betreft tevens het blijvend kunnen aanbieden van peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).