Tarieven 2017

Kinderopvang duur? Dat valt gelukkig reuze mee. Door de kinderopvangtoeslag waar u voor in aanmerking kunt komen is uw netto ouderbijdrage zeker een stuk lager dan de genoemde bruto tarieven. Graag geven wij u een indicatie:

Dagopvang & buitenschoolse opvang

Overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2017
Opvangsoort uurprijs
uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Dagopvang 51 weken     2017 €7,25 0,59 0,44 1,26 0,50 1,87 0,58 2,85 0,77
Dagopvang 41 weken     2017 € 7,60 0,94 0,79 1,61 0,85 2,22 0,93 3,20 1,12
Buitenschoolse opvang (incl. vakantieopvang)   2017 € 6,90 0,69 0,56 1,32 0,61 1,89 0,68 2,97 0,92
Buitenschoolse opvang (excl. vakantieopvang)   2017 € 7,60 1,39 1,26 2,02 1,31 2,59 1,38 3,50 1,57

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage dagopvang & buitenschoolse opvang 2017 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / mailto:plaatsing@kids2b.nl).

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als uw kind naar een opvanglocatie gaat  dat in het Landelijk Register Kinderopvang wordt vermeld.

Wet Kinderopvang
Proefberekening Opvangtoeslag (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)
Kinderopvangtoeslag aanvragen

  uurtarief
Dagopvang (51 wkn) € 7,25
Dagopvang (41 wkn) € 7,60
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 7,60
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 7,95
BSO incl. vakantieopvang (51 wkn) € 6,90
BSO excl. Vakantieopvang (41 wkn) € 7,60
BSO incl. vakantieopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 7,25
BSO excl. Vakantieopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 8,00
BSO alleen vakantieopvang € 7,60
BSO alleen vakantieopvang flexibel / 2 wekelijks € 8,00
Voorschoolse opvang € 7,75
Voorschoolse opvang flexibel / 2 wekelijks € 8,15
0-uren contract BSO € 6,90

Onze tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn INCLUSIEF vervoerskosten

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de dagopvang in 2017 € 7,18 en voor de buitenschoolse opvang € 6,69.


Gastouderopvang

Het uurtarief voor gastouderopvang bedraagt € 6,25 per uur per kind. Hiervan ontvangt de gastouder € 5,25 per uur per kind, de bemiddelingskosten zijn € 1,00 per uur per kind. Wel hanteren wij hierbij per maand een maximum van 75 opvanguren per kind waarover u bemiddelingskosten betaald. Indien u in een maand meer dan 75 uren afneemt, betaald u over de ‘meeruren’ geen bemiddelingskosten meer, maar alleen nog de vergoeding voor de gastouder.

Overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2017
  uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
  1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Gastouderopvang 2017 € 6,25 € 0,91 € 0,80 € 1,45 € 0,85 € 1,94 € 0,91 € 2,73 € 1,06

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage gastouderopvang 2017 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / mailto:plaatsing@kids2b.nl). 

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) voor gastouderopvang in 2017 is € 5,75 per uur.


Peuteropvang

De peuteropvang die wij bieden valt onder de Wet Kinderopvang.

Het bruto uurtarief is € 7,60 per uur. De jaarkosten worden berekend o.b.v. 41 weken opvang. Uw netto ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. O.b.v. uw inkomen ontvangt u kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Graag geven wij u een indicatie van wat een netto ouderbijdrage kan zijn.

overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2017
Opvangsoort uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Peuteropvang   2017 € 7,60 0,94 0,79 1,61 0,85 2,22 0,93 3,20 1,12

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage peuteropvang 2017 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / mailto:plaatsing@kids2b.nl).

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de peuteropvang in 2017 € 7,18.