Tarieven 2018

Kinderopvang duur? Dat valt wellicht reuze mee. Door de kinderopvangtoeslag waar u voor in aanmerking kunt komen is uw netto ouderbijdrage zeker een stuk lager dan de genoemde bruto tarieven. Graag geven wij u een indicatie:

Dagopvang & buitenschoolse opvang

Overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2018
Opvangsoort uurprijs
uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Dagopvang 51 weken     2018 €7,45 0,46 0,38 1,24 0,45 1,87 0,53 2,88 0,73
Dagopvang 41 weken     2018 € 7,80 0,81 0,73 1,59 0,80 2,22 0,88 3,23 1,08
Buitenschoolse opvang 51 weken 2018 € 7,10 0,58 0,50 1,30 0,57 1,89 0,64 2,84 0,83
Buitenschoolse opvang 41 weken 2018 € 7,80 1,28 1,20 2,00 1,27 2,59 1,34 3,54 1,53

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage dagopvang & buitenschoolse opvang 2018 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl).

  uurtarief
Dagopvang (51 wkn) € 7,45
Dagopvang (41 wkn) € 7,80
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 7,80
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 8,15
BSO incl. vakantieopvang (51 wkn) € 7,10
BSO excl. Vakantieopvang (41 wkn) € 7,80
BSO incl. vakantieopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 7,45
BSO excl. Vakantieopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 8,20
BSO alleen vakantieopvang € 7,80
BSO alleen vakantieopvang flexibel € 8,20
Voorschoolse opvang € 7,95
Voorschoolse opvang flexibel € 8,35
0-uren contract BSO € 7,45

Onze tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn INCLUSIEF vervoerskosten

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de dagopvang in 2018 € 7,45 en voor de buitenschoolse opvang € 6,95.


Gastouderopvang

Het uurtarief voor gastouderopvang bedraagt € 6,35 per uur per kind. Hiervan ontvangt de gastouder € 5,35 per uur per kind, de bemiddelingskosten zijn € 1,00 per uur per kind.

Overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2018
  uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
  1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Gastouderopvang 2018 € 6,35 € 0,81 € 0,74 € 1,42 € 0,79 € 1,92 € 0,86 € 2,73 € 1,02

Neemt u in één maand meer dan 75 uren opvang af, dan betaalt u maximaal € 75,- (voor 75 uur) bemiddelingskosten. Voor de uren boven de 75 betaalt u alleen de vergoeding voor de gastouder.

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage gastouderopvang 2018 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaating@kid2b.nl).

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) voor gastouderopvang in 2018 is € 5,91 per uur.


Peuteropvang

De peuteropvang die wij bieden valt onder de Wet Kinderopvang.

Het bruto uurtarief is € 7,80 per uur. De jaarkosten worden berekend o.b.v. 41 weken opvang. Uw netto ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. O.b.v. uw inkomen ontvangt u kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Graag geven wij u een indicatie van wat een netto ouderbijdrage kan zijn.

overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2018
Opvangsoort uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Peuteropvang   2018 € 7,80 0,81 0,73 1,59 0,81 2,22 0,88 3,23 1,08

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage peuteropvang 2018 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaating@kid2b.nl).

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de peuteropvang in 2018 € 7,45.