Tarieven 2019

Kinderopvang duur? Dat valt wellicht reuze mee. Door de kinderopvangtoeslag waar u voor in aanmerking kunt komen is uw netto ouderbijdrage zeker een stuk lager dan de genoemde bruto tarieven. Graag geven wij u een indicatie:

Dagopvang & buitenschoolse opvang

Overzicht voorbeelden netto uurtarieven 2019
Opvangsoort bruto uurtarief
netto uurtarief bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Dagopvang 51 weken €8,05 0,38 0,37 1,09 0,46 1,63 0,50 2,44 0,68
Dagopvang 41 weken € 8,45 0,78 0,77 1,49 0,86 2,03 0,90 2,84 1,08
Buitenschoolse opvang 51 weken € 7,00 0,41 0,41 1,02 0,48 1,48 0,51 2,18 0,67
Buitenschoolse opvang 41 weken € 7,70 1,11 1,11 1,72 1,18 2,18 1,21 2,88 1,37

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage dagopvang & buitenschoolse opvang 2019 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl).

  uurtarief
Dagopvang (51 wkn) € 8,05
Dagopvang (41 wkn) € 8,45
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 8,45
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 8,85
BSO incl. vakantieopvang (51 wkn) € 7,00
BSO excl. Vakantieopvang (41 wkn) € 7,70
BSO incl. vakantieopvang flexibel / (51 wkn) € 7,35
BSO excl. Vakantieopvang flexibel / (41 wkn) € 8,10
BSO alleen vakantieopvang € 7,70
BSO alleen vakantieopvang flexibel € 8,10
Voorschoolse opvang € 7,85
Voorschoolse opvang flexibel € 8,25
0-uren contract BSO € 7,35

Onze tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn INCLUSIEF vervoerskosten

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de dagopvang in 2019 € 8,02 en voor de buitenschoolse opvang € 6,89.


Gastouderopvang

Het uurtarief voor gastouderopvang bedraagt € 6,50 per uur per kind. Hiervan ontvangt de gastouder € 5,50 per uur per kind, de bemiddelingskosten zijn € 1,00 per uur per kind.

Overzicht voorbeelden netto uurtarieven 2019
  bruto uurtarief netto uurtarief bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
  1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Gastouderopvang 2019 € 6,50 € 0,62 € 0,61 € 1,16 € 0,68 € 1,57 € 0,71 € 2,20 € 0,85

De netto ouderbijdragen gelden bij een afname van 75 of minder opvanguren per maand. Neemt u in één maand meer dan 75 uren opvang af, dan betaalt u maximaal € 75,- (voor 75 uur) bemiddelingskosten. Voor de uren boven de 75 betaalt u alleen de vergoeding voor de gastouder. Hierdoor zal uw gemiddelde netto ouderbijdrage lager uitvallen.

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage gastouderopvang 2019 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl). 

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) voor gastouderopvang in 2019 is € 6,15 per uur.


Peuteropvang

De peuteropvang die wij bieden valt onder de Wet Kinderopvang.

Het bruto uurtarief is € 8,45 per uur. De jaarkosten worden berekend o.b.v. 41 weken opvang. Uw netto ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. O.b.v. uw inkomen ontvangt u kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Graag geven wij u een indicatie van wat een netto ouderbijdrage kan zijn.

overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2019
Opvangsoort uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Peuteropvang   2019 € 8,45 0,78 0,77 1,49 0,86 2,03 0,90 2,84 1,08

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage peuteropvang 2019 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl).

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de peuteropvang in 2019 € 8,02.