Tarieven 2020

Kinderopvang duur? Dat valt wellicht reuze mee. Door de kinderopvangtoeslag waar u voor in aanmerking kunt komen is uw netto ouderbijdrage zeker een stuk lager dan de genoemde bruto tarieven. Graag geven wij u een indicatie:

Dagopvang & buitenschoolse opvang

Overzicht voorbeelden netto uurtarieven 2020
Opvangsoort bruto uurtarief
netto uurtarief bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Dagopvang 51 weken €8,40 0,56 0,56 1,25 0,67 1,86 0,70 2,69 0,91
Dagopvang 41 weken € 8,80 0,96 0,96 1,65 1,07 2,26 1,10 3,09 1,31
Buitenschoolse opvang 51 weken € 7,30 0,56 0,56 1,16 0,66 1,68 0,69 2,39 0,86
Buitenschoolse opvang 41 weken € 8,00 1,26 1,26 1,86 1,36 2,38 1,39 3,09 1,56

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage dagopvang & buitenschoolse opvang 2020 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl).

  uurtarief
Dagopvang (51 wkn) € 8,40
Dagopvang (41 wkn) € 8,80
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (51 wkn) € 8,80
Dagopvang flexibel / 2 wekelijks (41 wkn) € 9,20
BSO incl. vakantieopvang (51 wkn) € 7,30
BSO excl. Vakantieopvang (41 wkn) € 8,00
BSO incl. vakantieopvang flexibel / (51 wkn) € 7,65
BSO excl. Vakantieopvang flexibel / (41 wkn) € 8,40
BSO alleen vakantieopvang € 8,00
BSO alleen vakantieopvang flexibel € 8,40
Voorschoolse opvang € 8,15
Voorschoolse opvang flexibel € 8,55
0-uren contract BSO € 7,65

Onze tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn INCLUSIEF vervoerskosten

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de dagopvang in 2019 € 8,17 en voor de buitenschoolse opvang € 7,02.


Gastouderopvang

Het uurtarief voor gastouderopvang bedraagt € 6,75 per uur per kind. Hiervan ontvangt de gastouder € 5,70 per uur per kind, de bemiddelingskosten zijn € 1,05 per uur per kind.

Overzicht voorbeelden netto uurtarieven 2020
  bruto uurtarief netto uurtarief bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
  1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Gastouderopvang 2019 € 6,75 € 0,73 € 0,73 € 1,26 € 0,82 € 1,73 € 0,84 € 2,37 € 1,00

De netto ouderbijdragen gelden bij een afname van 75 of minder opvanguren per maand. Neemt u in één maand meer dan 75 uren opvang af, dan betaalt u maximaal € 78,75 (voor 75 uur) bemiddelingskosten. Voor de uren boven de 75 betaalt u alleen de vergoeding voor de gastouder. Hierdoor zal uw gemiddelde netto ouderbijdrage lager uitvallen.

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage gastouderopvang 2020 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl). 

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) voor gastouderopvang in 2019 is € 6,27 per uur.


Peuteropvang

De peuteropvang die wij bieden valt onder de Wet Kinderopvang.

Het bruto uurtarief is € 8,80 per uur. De jaarkosten worden berekend o.b.v. 41 weken opvang. Uw netto ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. O.b.v. uw inkomen ontvangt u kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Graag geven wij u een indicatie van wat een netto ouderbijdrage kan zijn.

overzicht voorbeelden netto uurprijzen 2020
Opvangsoort uurprijs uurprijs bij gezamenlijk jaarinkomen van
  kids2b € 25.000,- € 40.000,- € 55.000,- € 70.000,-
    1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind 1e kind 2e > kind
Peuteropvang   2019 € 8,80 0,96 0,96 1,65 1,07 2,26 1,10 3,09 1,31

Nieuwsgierig naar uw eigen netto ouderbijdrage per uur? Via het overzicht netto ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u kijken welk tarief uw inkomen met zich meebrengt. Wilt u graag dat wij voor u een netto berekening maken o.b.v. uw opvangwens? Dat kan natuurlijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Plaatsing (050-3688000 / plaatsing@kids2b.nl).

De rijksnorm (maximum uurtarief waarover u vergoeding ontvangt) is voor de peuteropvang in 2019 € 8,17.