Uitbreiding uren Peuteropvang voor alle 2-jarigen in Ten Boer

Op verzoek van de gemeente Ten Boer (vanaf 2019 gemeente Groningen) biedt Kids2b m.i.v. 1 januari 16 uur Peuteropvang aan alle peuters van 2 tot en met 4 jaar. Ook voor peuters die een extra stimulans nodig hebben in b.v. hun sociaal-emotionele of taalontwikkeling is dit een positieve maatregel. Kids2b overlegt met alle ouders of en op welke wijze dit aanbod van de gemeente kan worden ingevuld. Er is een speciaal programma ontwikkeld voor peuters die bv. via het consultatiebureau een indicatie krijgen voor een zogenaamd VVE-aanbod. De gemeente betaalt dan de helft van de kosten. Het aantal uren dat door de gemeente wordt vergoed wordt in 2019 verruimd van 6 naar 16 uur.

Wat is VVE?

VVE betekent voor- en vroeg voorschoolse educatie.

In Ten Boer wordt gewerkt met Startblokken, een methodiek waarbij de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters optimaal gestimuleerd wordt. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen. Het sluit aan bij de mogelijkheden van kinderen en stimuleert hen tevens om een stap verder te zetten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.

Er wordt gewerkt met thema’s, die ongeveer 6 weken duren. Vanuit het thema worden activiteiten ontwikkeld die de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren. Te denken valt aan: manipulerend- en rollenspel, bewegingsspel, constructie en beeldende activiteiten, activiteiten met verhalen en boeken, gespreksactiviteiten, routines, uitstapjes of een gast in de groep.