Vakantie en sluitingsdagen

Vakantie 2015 (regio Noord)

Zomervakantie 06-07-2015 t/m 14-08-2015
Herfstvakantie 19-10-2015 t/m 23-10-2015
Kerstvakantie 21-12-2015 t/m 01-01-2016

Vakantieopvang
Vakantieopvang wordt aangeboden op alle vrije dagen van het onderwijs, zoals dat wettelijk is vastgelegd (uitzonderingen hierop zijn de nationale feestdagen waarop de opvang gesloten is en de sluitingsweek van Kids2b tussen Kerst en Oud & Nieuw). Daarnaast biedt Kids2b vakantieopvang op Goede Vrijdag, 5 mei (uitgezonderd lustrumjaar) en de dag na Hemelvaart. Wanneer een vakantie afwijkt van het landelijke rooster zal Kids2b haar vakantieopvang daarop aanpassen.

Sluitingsdagen
Kids2b is gesloten op zon- en feestdagen, Koninginnedag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en (1x per 5 jaar) 5 mei. Alle opvanglocaties van Kids2b zijn de week tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing, 050-3688000.