Vakanties en sluitingsdagen

Vakantie 2018(regio Noord)

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 (week tussen Kerst en Nieuwjaarsdag is onze sluitingsweek)
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Meivakantie 30-04-2018 t/m 04-05-2018
Zomervakantie 23-07-2018 t/m 31-08-2018
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 (week tussen Kerst en Nieuwjaarsdag is onze sluitingsweek)

Vakantieopvang
Vakantieopvang wordt aangeboden op alle vrije dagen van het onderwijs, zoals dat wettelijk is vastgelegd (uitzonderingen hierop zijn de nationale feestdagen waarop de opvang gesloten is en de sluitingsweek van Kids2b tussen Kerst en oud & nieuw). Daarnaast biedt Kids2b vakantieopvang op Goede Vrijdag, 5 mei (uitgezonderd lustrumjaar) en de dag na Hemelvaart. Wanneer een vakantie afwijkt van het landelijke rooster zal Kids2b haar vakantieopvang daarop aanpassen.

Sluitingsdagen
Kids2b is gesloten op zon- en feestdagen, Paasmaandag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en (1x per 5 jaar) 5 mei. Alle opvanglocaties van Kids2b zijn de week tussen Kerst en oud & nieuw gesloten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing, 050 368 8000.