Versterking pedagogisch team

Kids2b biedt kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen extra pedagogische ondersteuning als dat gewenst is.

Omdat de organisatie groeit en er meer vraag is naar ondersteuning wordt het pedagogisch team uitgebreid. Naast Wietske Couperus (al 12,5 jaar als pedagoog voor Kids2b) , is Aleida Kamphuis (rechts op de foto) aangesteld als Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach.

Wanneer pedagogisch medewerkers vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van kinderen bespreken ze die met ouders. Wietske en Aleida kunnen op verzoek van medewerkers en ouders in groepen komen kijken en adviseren over wat kinderen mogelijk (extra) nodig hebben aan begeleiding. Het pedagogisch team werkt nauw samen met onder andere het onderwijs (doorgaande leerlijnen), gemeenten (Voor- en Vroegschoolse educatie), JGZ en andere hulpverleners (voor kinderen die extra zorg nodig hebben).

Daarnaast is het pedagogisch team verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid. Als het nodig of wenselijk is passen ze bestaand beleid aan of ontwikkelen nieuw beleid, dat voor heel Kids2b geldt. Bijv. op het gebied van de drie speerpunten ‘voeding’, ‘taal’ en ‘beweging en buiten’. Het team levert maatwerk door met teamleiders te bekijken welke begeleiding per team of gemeente nodig is. Natuurlijk worden pedagogisch medewerkers, het management en ouders betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid.

Aleida is werkzaam in de gemeenten Hogeland (Winsum & De Marne), Delfzijl en Loppersum. Wietske werkt in de gemeenten Hogeland (Bedum), Appingedam, Eemsmond en Groningen (Ten Boer).